Przejdź do treści
herbicyd

POWERTWIN® 400 SC

Powertwin 400 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • fenmedifam – związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego – 200 g/I (18,0%) 
  • etofumesat – związek z grupy pochodnych benzofuranu – 200 g/l (18,0%).

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych fazach rozwojowych . 

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne. 

Chwasty średnio wrażliwe : szarłat szorstki. 

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

Środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil lub Olejan 85 EC. 

Termin stosowania i dawki: 

pierwszy zabieg 

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni, a chwasty w fazie liścieni. 

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 I/ha + Toil w dawce 1,0 I/ha 

lub 

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 I/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 I/ha. 

drugi zabieg 

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni. 

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 I/ha + Toil w dawce 1,0 I/ha. 

lub 

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 I/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 I/ha. 

trzeci zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych , a chwasty w fazie liścieni. 

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 /ha + Toil w dawce 1,0 I/ha. 

lub 

Powertwin 400 SC w dawce 1 I/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 I/ha. 

UWAGA: 

Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

 Maksymalna I zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 I/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 I/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga! 

1. Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy Powertwin 400 SC działa głownie 

poprzez liście. 

2. Powertwin 400 SC należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta. 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następcze. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek ochrony roślin Powertwin 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej substancji czynnej na 1,0 ha. 

2. Środka nie stosować

− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki, 

− na rośliny mokre, 

− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25°C, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, 

− w okresie spodziewanych przymrozków, 

− po długotrwałej suszy. 

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie dotyczy.

 

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: 

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie dotyczy.