Przejdź do treści
herbicyd

Powertwin® 400 SC

Powertwin 400 SC

Informacje ogólne

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH:

  • fenmedifam – związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego – 200 g/I
  • etofumesat – związek z grupy pochodnych benzofuranu – 200 g/l

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych fazach rozwojowych .

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne.

Chwasty średniowrażliwe : szarłat szorstki.

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

Środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil lub Olejan 85 EC.

Termin stosowania i dawki:

pierwszy zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni, a chwasty w fazie liścieni. Powertwin 400 SC w dawce 1,0 I/ha + Toil w dawce 1,0 I/ha lub

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 I/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 I/ha.

drugi zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 I/ha + Toil w dawce 1,0 I/ha lub

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 I/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 I/ha.

trzeci zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych , a chwasty w fazie liścieni.

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 /ha + Toil w dawce 1,0 I/ha.

lub

Powertwin 400 SC w dawce 1 I/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 I/ha.

 

UWAGA:

Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

 

Maksymalna I zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 I/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 5 - 10 dni

Zalecana ilość wody: 200-300 I/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

UWAGI:

1. Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy Powertwin 400 SC działa głownie poprzez liście.

2. Powertwin 400 SC należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następcze. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek ochrony roślin Powertwin 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej substancji czynnej na 1,0 ha.

2. Środka nie stosować:

-na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki, 

- na rośliny mokre,

-w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25°C, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,

-w okresie spodziewanych przymrozków, 

- po długotrwałej suszy.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy .

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NET ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: należy uwzględnić następstwo roślin.