Przejdź do treści
herbicyd

Powertwin® 400 SC

Powertwin 400 SC

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

  • fenmedifam (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 200 g/l
  • etofumesat (związek z grupy pochodnych benzofuranu) – 200 g/l

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych fazach rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: szarłat szorstki.
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

BURAK CUKROWY

Termin stosowania i dawki: środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil lub Olejan 85 EC.

pierwszy zabieg: zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni, a chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha
lub
Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha

drugi zabieg: zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha
lub
Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/h + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha

trzeci zabieg: zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych, a chwasty w fazie liścieni.
Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha
lub
Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha

UWAGA:
Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 5-10 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:
1. Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy Powertwin 400 SC działa głównie poprzez liście.
2. Powertwin 400 SC należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek ochrony roślin Powertwin 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające substancję czynną eto-fumesat, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej substancji czynnej na 1,0 ha.
2. Środka nie stosować:
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25°C, w okresie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
- w okresie spodziewanych przymrozków,
- po długotrwałej suszy.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Należy uwzględnić następstwo roślin.