Sulcotrek® Soil Pak

Sulcotrek 500 SC + Efica 960 EC
Zostań liderem wysokich plonów!
Kompletna i niezawodna ochrona herbicydowa w fazie 1-3 liści kukurydzy.

Sulcotrek Soil Pak