Przejdź do treści
herbicyd

Tomigan S® 250 EC

Tomigan S 250 EC

Informacje ogólne

 

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • Fluroksypyr - związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego - 250 g/l

Inna substancja niebezpieczna niebędąca substancją czynną:
solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne.

Tomigan S 250 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych rocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5 - 7 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, komosa biała.
Chwasty odporne: mak polny, miotła zbożowa, ostrożeń polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 0,6 - 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać wiosną, od fazy pełni krzewienia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 25-32).

PSZENICA OZIMA Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY
Maksymalna dawka środka do jednorazowego stosowania: 0,8 l/ha.
Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 0,6 - 0,8 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać od fazy 3 - 4 liści do początku strzelania w źdźbło (BBCH 13-14 do 30).

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej przytulii czepnej i liczebności chwastów występujących na polu. Niższą dawkę stosować na młodsze chwasty, we wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju i przy silnym zachwaszczeniu.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek jest szybko rozkładany przez mikroorganizmy glebowe, więc nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze roślin chronionych środkiem Tomigan S 250 EC można wysiewać lub sadzić wszystkie rośliny uprawne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
- gdy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody, która będzie używana do nawadniania, pojenia lub innych celów gospodarskich (domowych),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje zwłaszcza z roślinami dwuliściennymi.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy.