Przejdź do treści
insektycyd

Mavrik Vita® 240 EW

Mavrik Vita 240 EW

Informacje ogólne

 

Insektycyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • tau-fluwalinat (związek z grupy pyretroidów) - 240 g/l

Środek owadobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna tau-fluwalinat zaliczana jest do grupy 3A.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

RZEPAK OZIMY
Chowacz brukwiaczek

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

szkodniki łuszczynowe
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

JABŁOŃ
Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować w fazie pękania pąka (BBCH 53).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Owocówka jabłkóweczk

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,4 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować od fazy pękania pąka do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 53-74).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

RZEPAK JARY
Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

szkodniki łuszczynowe

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

GORCZYCA BIAŁA, GORCZYCA CZARNA, GORCZYCA SAREPSKA
Słodyszek rzepakowy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować od fazy żółtego pąka do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 59-63).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

szkodniki łuszczynowe

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

GRUSZA
Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować w fazie pękania pąka (BBCH 53).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,4 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od fazy pękania pąka do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 53-74).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

GRUSZA AZJATYCKA
Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować w fazie pękania pąka (BBCH 53).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

PIGWA POSPOLITA
Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79).

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mszyca jabłoniowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,4 l/ha.

Termin stosowania:
środek stosować od fazy pękania pąka do fazy gdy wielkość owocu dochodzi do 40% typowej wielkości (BBCH 53-74).

Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka Mavrik Vita 240 EW.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W wyższej temperaturze powietrza zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. Nie stosować na rośliny zwiędnięte lub porażone przez choroby.
3. Zabieg wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. Środek stosować jeden lub maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym, przemiennie ze środkami owadobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska – 60 dni.
Jabłoń, grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita – 30 dni.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.