Przejdź do treści
insektycyd

Mavrik Vita® 240 EW

Mavrik Vita 240 EW

Informacje ogólne

Insektycyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • tau-fluwalinat (związek z grupy pyretroidów) - 240 g/l

INSEKTYCYD w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna tau-fluwalinat zaliczana jest wg IRAC do grupy 3A.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy samobieżnych lub ciągnikowych polowych lub sadowniczych.

RZEPAK OZIMY

Chowacz brukwiaczek

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39).

Liczba zabiegów: 1

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego) 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy kiedy pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 52-63).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy od 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

JABŁOŃ

Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w fazie pękania pąka, widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty (BBCH 53).

Liczba zabiegów: 1

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować, od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,4 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od fazy pękania pąka do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 53-74). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

RZEPAK JARY

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy kiedy pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 52-63).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

GORCZYCA BIAŁA, GORCZYCA CZARNA, GORCZYCA SAREPSKA

Słodyszek rzepakowy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, od fazy kiedy pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 52-63).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

GRUSZA

Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w fazie pękania pąka, widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty (BBCH 53).

Liczba zabiegów: 1

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/h

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,4 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od fazy pękania pąka do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 53-74).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

GRUSZA AZJATYCKA

Kwieciak jabłkowiec

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować w fazie pękania pąka, widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty (BBCH 53).

Liczba zabiegów: 1

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

PIGWA POSPOLITA

Owocówka jabłkóweczka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79).

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni

Mszyca jabłoniowa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,4 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszycy, od fazy pękania pąka do fazy gdy wielkość owocu dochodzi do 40 % typowej wielkości (BBCH 53-74).

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka Mavrik Vita 240 EW.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 200C W wyższej temperaturze powietrza zabiegi wykonywać pod koniec dnia.

2. Nie stosować na rośliny zwiędnięte lub porażone przez choroby.

3. Zabieg wykonać dokładnie, tak aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

4. Środek zawiera substancję czynną tau-fluwalinat, związek z grupy pyretroidów (wg IRAC grupa 3A – substancje działające na układ nerwowy owada – modulatory kanałów sodowych). W ramach strategii przeciwdziałania odporności w populacjach zwalczanych szkodników rekomendowane jest m.in.:

- stosowanie środka maksymalnie jeden lub dwa razy w całym sezonie wegetacyjnym (w zależności od chronionej rośliny uprawnej),

- stosowanie środka przemiennie, ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup, o odmiennym mechanizmie działania.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska – 60 dni.

jabłoń, grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita – 30 dni.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA: nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.