Przejdź do treści
insektycyd

MAVRIK VITA® 240 EW

Mavrik Vita 240 EW

Zawartość substancji czynnej:

  • tau-fluwalinat (związek z grupy pyretroidów) - 240 g/l

INSEKTYCYD w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu żołądkowym i kontaktowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna tau-fluwalinat zaliczana jest wg IRAC do grupy 3A.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

 

RZEPAK OZIMY

Chowacz brukwiaczek 

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, w fazie gdy widoczne jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 39). 

Liczba zabiegów: 1

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego) 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy kiedy pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 52-63). 

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik. 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy od 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

 

JABŁOŃ

Kwieciak jabłkowiec 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie pękania pąka, widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty (BBCH 53). 

Liczba zabiegów: 1

Owocówka jabłkóweczka 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować, od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79). 

Liczba zabiegów: 2. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,4 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od fazy pękania pąka do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 53-74). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME

Mszyce jako wektory wirusów – zastosowanie jesienne 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od fazy 1 liścia do początku wzrostu źdźbła (BBCH 11-30). 

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Mszyce - zastosowanie wiosenne 

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości, od pełni fazy kłoszenia, gdy odsłania się 50% kwiatostanu do pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 55-75). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (2 zabiegi jesienią lub 1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną). 

 

ŻYTO OZIME

Mszyce - zastosowanie wiosenne 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po przekroczeniu progu szkodliwości, od pełni fazy kłoszenia, gdy odsłania się 50% kwiatostanu do pełnej dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 55-75). 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

ZIEMNIAK 

Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, na początku rozwoju pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców, gdy jagody pierwszego owocostanu brązowieją (BBCH 10-85).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

 

BURAK CUKROWY

Mszyca burakowa 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od fazy liścieni do fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 10-49). 

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc od fazy liścieni do fazy gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 10-49). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym buraka cukrowego uwzględniająca zastosowania z dolnej części etykiety: 2

 

KALAFIOR, BROKUŁ ZWYCZAJNY

Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do fazy gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany (BBCH 10- 39). 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

 

RZEPAK JARY

Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od fazy kiedy pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 52-63). 

Liczba zabiegów: 2. 

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik. 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78). 

Liczba zabiegów: 1. 

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

 

GORCZYCA BIAŁA, GORCZYCA CZARNA, GORCZYCA SAREPSKA

Słodyszek rzepakowy 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, od fazy kiedy pąki kwiatowe wydostają się z najmłodszych liści do fazy gdy jest otwartych 30% kwiatów (BBCH 52-63). 

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik. 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju owoców (łuszczyn) tj. gdy 10% do 80% łuszczyn osiągnęło typową wielkość (BBCH 71-78). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 

 

GRUSZA

Kwieciak jabłkowiec 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować w fazie pękania pąka, widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty (BBCH 53). 

Liczba zabiegów: 1.

Owocówka jabłkóweczka 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79). 

Liczba zabiegów:

Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa. 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,4 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc, od fazy pękania pąka do końca fazy, gdy średnica owocu dochodzi do 40 mm (BBCH 53-74). 

Liczba zabiegów: 1. 

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

 

GRUSZA AZJATYCZKA 

Kwieciak jabłkowiec 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15-0,2 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować w fazie pękania pąka, widoczne są zielone końce liściowe osłaniające kwiaty (BBCH 53). 

Liczba zabiegów: 1 

Owocówka jabłkóweczka 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha. 

Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79). 

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni. 

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. 

 

PIGWA POSPOLITA

Owocówka jabłkóweczka 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,3 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy kwitnienia do końca fazy rozwoju owoców, gdy owoc osiąga 90% typowej wielkości (BBCH 69-79). 

Liczba zabiegów:

Odstęp między zabiegami: co najmniej 45 dni

Mszyca jabłoniowa 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. 

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 – 0,4 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszycy, od fazy pękania pąka do fazy gdy wielkość owocu dochodzi do 40 % typowej wielkości (BBCH 53-74). 

Liczba zabiegów:

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

 

KAPUSTA GŁOWIASTA BIŁA, KAPUSTA GŁOWIASTA CZERWONA

Mszyca brzoskwiniowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do osiągnięcia przez główkę typowej wielkości i kształtu (BBCH 10-49). 

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

BURAK CUKROWY

Szarek komośnik 

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. 

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach o wysokim stopniu zagrożenia powyższym szkodnikiem lub interwencyjnie natychmiast po stwierdzeniu obecności szkodnika na plantacji od fazy widocznych 2 liści buraka do fazy gdy powierzchnia liści buraka pokrywa 50% powierzchni gleby (BBCH 12 – 35). 

Liczba zabiegów: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się wykonując zabieg w chwili żerowania szkodnika na plantacji buraka cukrowego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowania z górnej części etykiety: 2. 

 

KALAREPA

Mszyca brzoskwinowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha

Termin stosowania: środek stosować od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do osiągnięcia przez główkę typowej wielkości i kształtu (BBCH 10-49). 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

 

KAPUSTA BRUKSELKA

Mszyca brzoskwinowo-ziemniaczana, mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica 

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,3 l/ha

Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy całkowitego rozwinięcia liścieni do fazy gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany do fazy gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany (BBCH 10- 39). 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo po upływie 30 dni od ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka Mavrik Vita 240 EW.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska – 60 dni. 

Jabłoń, grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime – 30 dni. 

Ziemniak, burak cukrowy – 14 dni. 

Kalafior, brokuł zwyczajny, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalarepa, kapusta brukselska – 7 dni.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.