Przejdź do treści
insektycyd

PIRIMOR® 500 WG

Pirimor 500 WG

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • pirymikarb (związek z grupy karbaminianów) – 500 g /kg (50%).

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc. Zwalcza także mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne. 

Na roślinie działa systemicznie. 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.

 

JABŁOŃ

mszyca jabłoniowa 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha 

Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

 

KAPUSTA GŁOWIASTA (uprawa w gruncie) 

mszyca kapuściana 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,45 kg/ha 

Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Zalecana ilość wody: 300 - 600 l/ha 

 

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

mszyce 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha 

Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC. 

2. Wyższe z zalecanych dawek (kapusta) stosować w przypadku: 

− dużej liczebności mszyc, 

− gdy liście zwijają się , 

− bujnej masy roślinnej, 

− gdy temperatura jest niższa niż 15oC. 

3. W przypadku opryskiwania roślin (kapusta) lub szkodników (mszyca kapuściana), pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający. 

4. Aby zapobiec zjawisku odporności: 

− środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym, 

− zabiegi wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych (niż karbaminiany i fosforoorganiczne) grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania, 

− nie stosować środka, gdy lokalnie stwierdzono wystąpienie odporności szkodników na karbaminiany (konsultacja z doradca rolniczym). 

 

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

- jabłoń - 7 dni, 

- kapusta głowiasta - 3 dni. 

- jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara - 35 dni.

 

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin 

Nie dotyczy