Przejdź do treści
insektycyd

Pirimor® 500 WG

Pirimor 500 WG

Informacje ogólne

 

Insektycyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

  • pirymikarb (związek z grupy karbaminianów) – 500 g/kg

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc. Zwalcza także mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne. Na roślinie działa systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.

 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

JABŁOŃ
mszyca jabłoniowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha.

Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

KAPUSTA GŁOWIASTA (UPRAWA W GRUNCIE)
mszyca kapuściana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,45 kg/ha.

Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.

PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY
Mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.

Termin stosowania:
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
2. Wyższe z zalecanych dawek (kapusta) stosować w przypadku:
− dużej liczebności mszyc,
− gdy liście zwijają się,
− bujnej masy roślinnej,
− gdy temperatura jest niższa niż 15°C.
3. W przypadku opryskiwania roślin (kapusta) lub szkodników (mszyca kapuściana), pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
4. Aby zapobiec zjawisku odporności:
− środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
− zabiegi wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych (niż karbaminiany i fosforoorganiczne) grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,
− nie stosować środka, gdy lokalnie stwierdzono wystąpienie odporności szkodników na karbaminiany (konsultacja z doradca rolniczym).
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin Nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Jabłoń - 7 dni,
Kapusta głowiasta - 3 dni,
Jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara - 35 dni.