Przejdź do treści
regulator wzrostu

STEMPER® 175 SC

Stemper 175 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksadionów) – 175 g/l (17,55%)

Regulator wzrostu i rozwoju roślin w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (EC). 

Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. 

Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

 

PSZENICA OZIMA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 I/ha 

Termin stosowania środka: środek stosować od końca krzewienia (BBCH 29) do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 47). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

JĘCZMIEŃ OZIMY

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 I/ha 

Termin stosowania środka: środek stosować od końca krzewienia (BBCH 29) do fazy początku kłoszenia (BBCH 49). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

ŻYTO

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4I/ha 

Termin stosowania środka: środek stosować od końca krzewienia (BBCH 29) do fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 I/ha 

Termin stosowania środka: środek stosować od końca krzewienia (BBCH 29) do fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

PSZENICA JARA

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 I/ha 

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) do fazy otwierania się pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 47). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

JĘCZMIEŃ JARY

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 I/ha 

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) do fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

OWIES

 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 I/ha 

Termin stosowania środka: środek stosować od końca krzewienia (BBCH 29) do fazy czwartego kolanka (BBCH 34). 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

PLANTACJE NASIENNE TRAW

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 I/ha 

Termin stosowania środka: środek stosować od fazy początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) fazy początku kłoszenia (BBCH 49). 

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Warunki sprzyjające działaniu środka to:

 – temperatura około 10-15°C, 

– silne naświetlenie, 

– niebo bezchmurne lub lekko zachmurzone, 

– łan suchy, aktywnie rosnący. 

2. Słabszego działania można się spodziewać stosując środek w warunkach: 

– silnego zachmurzenia, 

– pogody deszczowej, 

– wilgotnego łanu, 

– temperatury poniżej 5°C, 

– słabego wzrostu roślin. 

3. Środka nie stosować: – na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki, 

– na rośliny słabo rosnące, np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku 

niedostatecznego nawożenia, 

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne. 

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

– nakładania 

4. Podczas stosowania nie dopuścić do: 

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, 

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Niewymagany

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.