Przejdź do treści
zaprawa nasienna

SEEDRON® 60 FS

Seedron 60 FS

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 50 g/l (4,61 %) 
  • tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 10 g/l (0,92 %)

Seedron 60 FS to fungicyd o działaniu kontaktowym i układowym w formie płynnego koncentratu, przeznaczony do przedsiewnego zaprawiania materiału siewnego 

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu zaprawiarki mechanicznej o ruchu ciągłym lub porcjach zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki

JĘCZMIEŃ OZIMY 

głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw 

PSZENICA OZIMA

śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy, zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw

PSZENŻYTO OZIMIE

zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw

ŻYTO OZIME

zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta, pleśń śniegowa zbóż i traw

JĘCZMIEŃ JARY

głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

PSZENICA JARA

śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy

OWIES

głownia pyląca owsa

Maksymalna dawka /zalecana dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna 

Zalecany dodatek wody: 0-1500 ml 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

UWAGA 

Ze względu na ryzyko dla środowiska maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Seedron 60 FS wynosi 250 kg/ha.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny. 

2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. 

3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. 

4. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą. 

5. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie. 

6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania. 

7. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na pasze. 

8. Zaprawione ziarna pozostałe na powierzchni gleby muszą być po wysiewie całkowicie przykryte (w tym na uwrociach).

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):

Nie dotyczy.

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji):

Nie dotyczy.