Sultan Top

Erbicid pentru rapiță

rapita

Agenți de dăunare combătuți

  • Buruieni dicotiledonate anuale

  • Buruieni monocotile-donate anuale

Mod de acțiune și recomandări de aplicare

Certificat de omologare nr. 032PC / 17.12.2013
 
Formulare: SC (Suspensie concentrată)
 
Clasificare: Xn (Nociv); N (Periculos pentru mediu)
 
Produsul SULTAN TOP este recomandat a fi utilizat ca erbicid cu aplicare preemergentă sau în postemergenţă timpurie (BBCH 10 – 14), pentru combaterea buruienilor monocotiledonate şi dicotiledonate anuale la cultura de rapiță.
 
Erbicidul este absorbit prin rădăcini și este foarte bine asimilat de buruieni când acestea sunt în stadiu de cotiledoane – până la prima frunză adevărată. Un control bun se realizează atunci când în sol este suficientă umiditate, astfel încât să permită distribuirea produsului până la sistemul radicular al buruienilor aflate în primele stadii de dezvoltare. Dacă tratamentul este efectuat în condiții de secetă, produsul este activat de apa de irigații sau de precipitațiile survenite ulterior. 
 
Cele două substanțe active au moduri de acțiune complementare, astfel că:
    - Metazaclor – inhibă biosinteza lipidelor. Acest proces are efecte asupra diviziunii celulare şi asupra formării ţesuturilor, ducând astfel la deformarea şi oprirea creşterii la tinerele plante;
    - Quinmerac – induce activitatea enzimatică a ACC-sintetazei (amino-ciclopropan-carboxilaza) în biosinteza etilenei care stimulează hormonii plantei să producă etilenă şi acid abscisic. Aceasta conduce la îndoirea frunzelor, inhibarea procesului de creştere a rădăcinilor şi lăstarilor, iar în final declanșează ofilirea plantei. 

Rapiţă de toamnă

Spectru de combatere: Buruieni monocotiledonate şi dicotiledonate anuale

Doza omologată: 2,0 l/ha - preemergent sau postemergent timpuriu (BBCH 10-14)

SULTAN TOP se aplică toamna, în preemergența sau postemergența timpurie a plantelor de cultura (BBCH 10-14). 

Ambele substanțe active din acest erbicid prezintă o eficacitate mai mare la un stadiu cât mai mic al buruienilor ce trebuie combătute.

Spectrul de buruieni combătute este alcătuit din: Alopecurus myosuroides (coada vulpii), Apera spica-venti (iarba vântului), Echinochloa crus galli (iarba bărboasă), Poa annua (hirușor), Galium aparine (turița), Matricaria sp. (mușețel), Stellaria media (rocoină), Viola sp. (trei frați pătați), Lamium sp. (sugel), Veronica sp. (doritoare), Sisymbrium sp. (brâncuța), Centaurea cyanus (albăstrița), Thlaspi arvense (pungulița), Capsella bursa pastoris (traista ciobanului).

Se utilizează volume normale de apă (100 – 400 l apă/ha). 

Produsul SULTAN TOP poate fi compatibil cu multe dintre pesticidele folosite în mod curent în România, cu excepţia produselor cu reacţie puternic alcalină. Pentru o folosire corectă, consultaţi tabelele de compatibilitate şi efectuaţi un test înainte de utilizare.

Aplicat conform dozelor recomandate şi în condiţii normale de climă, produsul nu produce fenomene de fitotoxicitate.

Substanța activă

Metazaclor 375 g/l + Quinmerac 125 g/