Hoppa till huvudinnehåll
Fungicider

Folpan 500 SC

Multi-site resistensbrytare för bekämpning av flera svampsjukdomar

Folpan_dunk_2023

Vår lösning

Folpan® 500 SC tillhör en grupp fungicider som är unik för den svenska marknaden. Produkten tillhör gruppen phtalamider (FRAC M4), som anses ha låg risk att utveckla resistens. Det är styrkan i produkten och vi ser Folpan som en viktig nyckel i kampen mot resistensutvecklingen av bland annat Septoria Tritici.

  • Multi-site resistensbrytare
  • Tillhör en unik grupp av fungicider
  • Kontakt- och translaminärverkan

Användningsområde

Folpan är godkänd för användning i höst- och vårvete samt höst- och vårkorn. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt

Multisiteresistensbrytning innebär att den aktiva substansen folpet, verkar på tre platser i svampcellen. Den slår på både celldelning, respiration och energiproduktionen. Detta till skillnad från våra övriga fungicider vi har idag på marknaden, som endast verkar på en plats i svampcellen. Folpan är en kontaktverkande produkt som dessutom har en translaminär verkan. Folpan måste appliceras förebyggande för att motverka svampens inträngande i växten.

Att tänka på

  • Använd Folpan i första svampbehandlingen
  • Blanda med triazol så som Poleposition, Protendo eller Proline
  • Eftersträva hög luftfuktighet och uppehållsväder minst 2 timmar efter behandling

 

Användning

Korn

Dosering: 0,75-1,5 l/ha Folpan är registrerad för svampbehandling i höst- och vårkorn från DC 30 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Folpan har en god effekt på sköldfläcksjuka och ska appliceras förebyggande för att motverka svampens inträngande i växten. Vi rekommenderar att Folpan användas tidigt i svampens utveckling vilket innebär att den ska vara med i första svampbehandling mot sköldfläcksjuka. Vi rekommenderar att den alltid används i tankblandning med en triazol eller strobiluriner då det är kombinationseffekten som ger styrkan.

Vete

Dosering: 0,75-1,5 l/ha Folpan är registrerad för svampbehandling i höst- och vårvete från DC 30 till DC 59. Max 2 behandlingar/år.

Folpan har en god effekt på svartpricksjuka och ska appliceras förebyggande för att motverka svampens inträngande i växten. Vi rekommenderar att Folpan användas tidigt i svampens utveckling vilket innebär att den ska vara med i första svampbehandling mot svartpricksjuka. Vi rekommenderar att den alltid används i tankblandning med en stark triazol då det är kombinationseffekten som ger styrkan.