Leander

vete, korn, rågvete, råg och havre

för dosinformation se etikett

Verksamt ämne

750 g/L fenpropidin (83,4 vikt-%)