Hoppa till huvudinnehåll
Fungicider

Leander

När en stoppande effekt krävs

Leander_dunk_2023

Vår lösning

Leander är vår efterträdare till Tern. Fortfarande lika stark på att slå ner mjöldagg som sin företrädare i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete.

Leander kan användas 1 gång/säsong från begynnande stråskjutning till fullablom (DC-stadie 30-65).

Leander innehåller 750 g/l fenpropidin som tillhör gruppen morfoliner. Fenpropidin hindrar svampens bildning av ergosterol i svampens cellmembran. Detta medför att svampens sporgroning och myceltillväxt hämmas. Huvuddelen av den verksamma substansen i Leander tas upp inom en timma. Den sprids snabbt i stjälkar och blad, vilket gör att mjöldaggssvampen bekämpas effektivt.

Redan efter 1-3 dagar ser man att mjöldaggspustlarna brunfärgas. Den systemiska effekten medför samtidigt att nytillväxten skyddas. Effekten är både förebyggande och kurativ.Dosrekommendationer

När vi behöver slå ned kraftiga mjöldaggsangrepp krävs 0,5 l/ha Leander. Vi kan då räkna med en långtidsverkan på 2-3 veckor. Vi svagare mjöldaggsangrepp brukar 0,35 l/ha vara tillräckligt, dock minskar långtidseffekten när dosen minskas.

Behandlingstidpunkt

Leander har en god effekt redan vid temperaturer från 6°C. I samband med starkt solsken och temperaturer över 25°C bör behandlingen utföras mellan till klockan 20.00 och 06.00. Leander är regnfast redan en timma efter behandling. Karenstid till skörd är 42 dagar efter behandling.

Blandbarhet

Vid tidiga mjöldaggsangrepp och då tidpunkten för ogräsbekämpning sammanfaller med behandlingen kan Leander blandas med de flesta ogräsmedel. Leander kan även blandas med de flesta andra svampmedel om man önskar förstärka effekten på mjöldagg och andra svampsjukdomar.

Observera

Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag och öppna diken med en dos som överskrider 0,35 L produkt per hektar får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning. Utrustningen ska reducera avdriften med minst 75 %.

 

Användning

vete, korn, rågvete, råg och havre

Användning av Leander® rekommenderas från början av stråskjutningen till början av blomningen (BBCH 30-65) när de första sjukdomssymptomen syns. Förebyggande sprutning rekommenderas på mottagliga sorter.

Blumeria graminis Gräsmjöldagg 0,25 - 0,5 L/ha

Gröda Sjukdom Dos
Höst- och vårvete, Höst- och vårkorn Rågvete Råg Havre Blumeria graminis Gräsmjöldagg 0,25 - 0,5 L/ha

Max. 1 behandling. Sista behandling innan skörd: 42 dagar. Vattenmängd: 100-300 L/ha. Regn inom 1-2 timmar efter behandling påverkar inte effekten av behandlingen