Hoppa till huvudinnehåll
Fungicider

Mirador Forte

En fungicid byggd för både stråsäd och raps

MiradorForte_dunk_2023

Vår lösning

Mirador Forte kan användas ensam eller i blandning med andra produkter

• Två aktiva substanser
• Translaminär och systemisk
• Robust resistensprofil

Användningsområde

Mirador Forte är godkänd för användning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn, havre, raps och rybs.

Verkningssätt

Mirador® Forte innehåller de två aktiva substanserna, tebukonazol och azoxystrobin. De kompletterar varandra när det gäller effekten på svampsjukdomar samt motverkar uppbyggnad av resistens då de har två olika verkningsmekanismer.

Azoxystrobin tillhör gruppen strobiluriner. Azoxystrobin verkar systemiskt i plantan och har dessutom en bladgenomträngande (translaminär) effekt. Den har i första hand en förebyggande effekt men också en kurativ effekt på svampsjukdomar.

Tebukonazol tillhör gruppen triazoler och är en systemisk fungicid med skyddande, kurativ och hämmande effekt. Den tas snabbt upp i de vegetativa delarna av växten och flyttas främst till nytillväxt hos plantorna i ett tidigt skede.

Att tänka på

  • Mirador Forte är stark på bla. rostsvampar och begynnande bladfläckar
  • Ger bra skydd åt hela grödan
  • Regnfast efter 1 h.

 

Användning

Stråsäd

Dosering: 1,0-1,5 l/ha

Mirador Forte är registrerad för användning i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, rågvete, råg samt havre från början på stråskjutningen till dess att hela axet/vippan gått ur holk (DC 30-59). Det är en produkt mot svartpricksjuka men som dessutom är stark på gulrost, brunrost, kornrost och kronrost. Dessutom har Mirador Forte effekt på mjöldagg samt kornets bladfläcksjuka. Detta gör att produkten lämpar sig mycket väl att använda tidigt på säsongen för att bekämpa rostsjukdomar och begynnande bladfläckar alternativt som en ren axgångsbehandling. Max 1 behandling/säsong och karenstid till skörd 35 dagar.

Raps och rybs

Dosering: 1,5-2,0 l/ha

Mirador Forte är registrerad för användning i höst- och vårraps samt höst- och vårrybs genom hela blomningen (DC 60-69). Den är stark på bomullsmögel, gråmögel och svartfläcksjuka. Bäst effekt uppnås vid behandling i full blom. Max 1 behandling/säsong och karenstid till skörd 56 dagar.