Seedron

Mot svampangrepp i odlingar av stråsäd genom betning av utsäde

Höst- och vårvete

för dosinformation se etikett

Höst- och vårkorn

för dosinformation se etikett

Råg

för dosinformation se etikett

Rågvete (host och vår)

för dosinformation se etikett

Havre

för dosinformation se etikett

Verksamt ämne

Fludioxonil 50 g/L (4,61 % w/w) Tebukonazol 10 g/L (0,92% w/w)