Hoppa till huvudinnehåll
Fungicider

Tern 750 EC

Tern är ett snabbverkande mjöldaggsmedel i spannmål

Dunk Tern

Vår lösning

Mot svampangrepp i odlingar av vete, havre, korn, råg och rågvete. Behandling får ej ske senare än 42 dagar före skörd. Tern innehåller 750 g/l fenpropidin som tillhör gruppen morfoliner. Fenpropidin hindrar svampens bildning av ergosterol i svampens cellmembran. Detta medför att svampens sporgroning och myceltillväxt hämmas. Huvuddelen av den verksamma substansen i Tern tas upp inom en timma. Den sprids snabbt i stjälkar och blad, vilket gör att mjöldaggssvampen bekämpas effektivt. Redan efter 1-3 dagar ser man att mjöldaggspustlarna brunfärgas. Den systemiska effekten medför samtidigt att nytillväxten skyddas. Effekten är både förebyggande och kurativ.

Långtidseffekt

Med en dos på 1,0 l/ha skyddar Tern grödan mot mjöldaggsangrepp under 3-4 veckor. Enligt försök, se nedan, skyddar normalt 1,0 l Tern/ha grödan mot mjöldaggsangrepp i 4 veckor. Minskas dosen så minskar långtidseffekten. Den kurativa effekten uppnås fortsatt.

Behandlingstidpunkt

Tern har en god effekt redan vid temperaturer från 6°C. I samband med starkt solsken och temperaturer över 25°C bör behandlingen skjutas upp till mellan klockan 20.00 och 06.00. Tern är regnfast redan en timma efter behandling.

Blandbarhet

Vid tidiga mjöldaggsangrepp och då tidpunkten för ogräsbekämpning sammanfaller med behandlingen kan Tern blandas med de flesta ogräsmedel. Tern kan även blandas med de flesta andra svampmedel om man önskar förstärka effekten på mjöldagg och andra svampsjukdomar. Observera att Tern inte ska blandas med medel som innehåller prokloraz (till exempel Sportak).

 

Användning

Havre

Dosering: 0,2-0,5 l/ha

Tern är registrerad för användning i havre från DC 31 till DC 65. Max 2 behandlingar/år.

Terns huvudsakliga användningsområde är mot mjöldagg i stråsäd. Den snabba och överlägsna effekten på mjöldagg gör Tern till det bästa valet för bekämpning av mjöldagg på havre i stadium 31-65. Vanligen är bekämpningen aktuell mellan DC 31 och 49 (från begynnande stråskjutning). Karenstid 42 dagar.

Läs alltid etiketten före användning!

Höstkorn

Dosering: 0,2-0,5 l/ha

Tern är registrerad för användning i höstkorn från DC 31 till DC 65. Max 2 behandlingar/år.

Terns huvudsakliga användningsområde är mot mjöldagg i stråsäd. Den snabba och överlägsna effekten på mjöldagg gör Tern till det bästa valet för bekämpning av mjöldagg på korn i stadium 31-65. Vanligen är bekämpningen aktuell mellan DC 31 och 49 (från begynnande stråskjutning), i känsliga kornsorter kan en behandling behöva ske tidigare. Karenstid 42 dagar.

Läs alltid etiketten före användning!

Höstvete

Dosering: 0,4-0,5 l/ha

Tern är registrerad för användning i höstvete från DC 31 till DC 65. Max 2 behandlingar/år.

Terns huvudsakliga användningsområde är mot mjöldagg i stråsäd. Den snabba och överlägsna effekten på mjöldagg gör Tern till det bästa valet för bekämpning av mjöldagg på vete i stadium 31-65. Vanligen är bekämpningen aktuell mellan DC 31 och 49 (från begynnande stråskjutning). Karenstid 42 dagar.

Läs alltid etiketten före användning!

Råg

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tern är registrerad för användning i råg från DC 31 till DC 65. Max 2 behandlingar/år.

Terns huvudsakliga användningsområde är mot mjöldagg i stråsäd. Den snabba och överlägsna effekten på mjöldagg gör Tern till det bästa valet för bekämpning av mjöldagg på råg i stadium 31-65. Vanligen är bekämpningen aktuell mellan DC 31 och 49 (från begynnande stråskjutning). Karenstid 42 dagar.

Läs alltid etiketten före användning!

Rågvete

Dosering: 0,3-0,5 l/ha

Tern är registrerad för användning i rågvete från DC 31 till DC 65. Max 1 behandlingar/år.

Terns huvudsakliga användningsområde är mot mjöldagg i stråsäd. Den snabba och överlägsna effekten på mjöldagg gör Tern till det bästa valet för bekämpning av mjöldagg på rågvete i stadium 31-65. Vanligen är bekämpningen aktuell mellan DC 31 och 49 (från begynnande stråskjutning). Karenstid 42 dagar.

Läs alltid etiketten före användning!

Vårkorn

Dosering: 0,2-0,5 l/ha

Tern är registrerad för användning i vårkorn från DC 31 till DC 65. Max 2 behandlingar/år.

Terns huvudsakliga användningsområde är mot mjöldagg i stråsäd. Den snabba och överlägsna effekten på mjöldagg gör Tern till det bästa valet för bekämpning av mjöldagg på korn i stadium 31-65. Vanligen är bekämpningen aktuell mellan DC 31 och 49 (från begynnande stråskjutning), i känsliga kornsorter kan en behandling behöva ske tidigare. Karenstid 42 dagar.

Läs alltid etiketten före användning!

Vårvete

Dosering: 0,4-0,5 l/ha

Tern är registrerad för användning i vårvete från DC 31 till DC 65. Max 2 behandlingar/år.

Terns huvudsakliga användningsområde är mot mjöldagg i stråsäd. Den snabba och överlägsna effekten på mjöldagg gör Tern till det bästa valet för bekämpning av mjöldagg på vete i stadium 31-65. Vanligen är bekämpningen aktuell mellan DC 31 och 49 (från begynnande stråskjutning). Karenstid 42 dagar.

Läs alltid etiketten före användning!