Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Cleave

För bred örtogräsbekämpning

Cleave_dunk_2023

Vår lösning

Cleave är en mycket bred ogräsprodukt som kan användas ensam eller i tankblandning.

  • Specialist på snärjmåra
  • Snabbverkande och systemisk
  • Brett användningsområde

Användningsområde

Cleave är godkänd för bekämpning av örtogräs i stråsäd, gräsfrövall, betesvall och slåttervall. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt

Cleave är ett systemiskt ogräsmedel sammansatt av de aktiva substanserna florasulam, som är en ALS hämmare, och fluroxipyr, som har en auxin-verkan, för bekämpning av tvåhjärtbladiga ogräs. Cleave upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1-2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräsplantorna vissnar ner under loppet av 3-4 veckor.

Att tänka på

  • Bäst effekt uppnås när ogräsen är i tillväxt och temperaturen är över 5°C.
  • Ingen nattfrost närmaste dagarna före eller efter behandling
  • Cleave har en regnfasthet på 1 timme

 

Användning

Höstsäd

Dosering: 1,0-1,2 l/ha

Cleave är registrerad för bekämpning av örtogräs i höstsäd på våren. Cleave får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45).

Slåttervall, betesvall och gräsfrövall

Dosering: 1,3-1,8 l/ha

Cleave kan användas i slåtter- och betesvallar bestående av italienskt rajgräs, ängssvingel, strandsvingel, ängsgröe, timotej eller hundäxing. Kan även användas i gräsvallar för fröproduktion av rajgräs, rödsvingel och ängsgröe. Cleave får inte användas i vallar innehållande klöver, lusern eller där andra baljväxter har såtts. Cleave får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45). Karenstiden på betesvall och slåttervall är 7 dagar.

Vårsäd

Dosering: 0,8-1,0 l/ha

Cleave är registrerad för bekämpning av örtogräs i vårsäd. Cleave får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45).