Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Glypper

Glypper är en effektiv bioformulerad glyfosatprodukt

Glypper_dunk_2023

Glypper är en effektiv bioformulerad glyfosatprodukt.

 • Systemisk verkan
 • Godkänd för nedvissning av lin
 • Brett användningsområde

Användningsområde

Glypper är godkänd för användning mot oönskad vegetation utom i sjöar, vattendrag och andra vattensamlingar. Glypper kan bland annat användas för ogräsbekämpning före sådd, på trädor samt på stubben efter skörd. Den är även godkänd för användning för nedvissning av lin. Dessutom är Glypper godkänd för ogräsbekämpningar i fruktodlingar och plantskolor, samt vid skogsplantering av åkermark.

Verkningssätt

Glypper verkar systemisk och tas upp av bladen och transporteras runt i hela plantan med hjälp av saftströmmen.

Att tänka på

 • Behandling skall ske på torra blad i god tillväxt
 • Jordbearbetning kan ske när missfärgning syns, dock tidigast efter 10 dagar (7 dagar på våren)
 • När en stor mängd organiskt material skall brytas ned, som till exempel kvickrot, kan det ibland bildas groningshämmande ämne

Användning

Fruktodlingar

Dosering:
Späda fröogräs: 1,5 l/ha
Gräsvegetation: 3,5 l/ha
Stora fleråriga örtogräs: 6,0-8,0 l/ha

Besprutning görs på försommaren före fruktsättningen eller på hösten efter fruktplockningen.
Avstrykningsmetoden eliminerar risken för vindavdrift och kan ske under hela fruktsäsongen. Fruktträdens grenar och blad får under inga omständigheter träffas av sprutvätskan eller avstrykningsredskapet.

Lin

Dosering: Nedvissning: 3-3,5 l/ha

Glypper är godkänd för nedvissning av lin. Sprutningen skall utföras 10-14 dagar före beräknad skörd. Huvuddelen av fröna har då övergått till brunt och kapslarna skramlar. Karenstid 10 dagar.

Potatis

Dosering:
Kvickrot: 3,5 l/ha
Örtogräs: 2,0 l/ha

Bekämpning av kvickrot och örtogräs skall ske före potatisens uppkomst. Inga potatisplantor får ha brutit kupkammen. Undvik behandling efter sättning av förgrodd potatis och vid odling av utsädespotatis.

Skogsplantering på åkermark

Dosering:
Barrskog, lövsly, gräs och örtvegetation: 2,0-3,0 l/ha

Energiskog:

 • Kvickrot och ettåriga ogräs: 3,5 l/ha
 • Fleråriga örtogräs: 6,0-8,0 l/ha

Stubbar: 2 dl/10 l vatten

Bekämpning av lövsly samt icke önskvärd gräs och örtvegetation:

Bekämpning före plantering se Stubb/Träda/Vallbrott. Efter plantering kan bredsprutning på barrträdsföryngring endast ske om planteringen är mer än ett år gammal. Behandlingen bör ske i augusti/september medan ogräset fortfarande är grönt och årsskotten har blivit förvedade.

Energiskog och lövskogsplantering på åkermark:

Vid behandling efter plantering måste bekämpningen göras med en avskärmad spruta eller med ett avstrykningsaggregat.

Behandling av stubbar:

Kan utföras hela året med undantag av savningsperioden.

Sockerbetor

Dosering:
Kvickrot: 3,5 l/ha
Örtogräs: 2,0 l/ha

Bekämpning av gräs- och örtogräs skall ske före sockerbetornas uppkomst. Betfröet skall vara väl myllat och inga betblad eller betplantor får ha brutit markytan.

Stubb, träda och vallbrott

Dosering:
Normala betingelser: 3,0 l/ha
Mycket kvickrot: 4,0 l/ha
Fleråriga växter (svingel, rödven, ängsgröe, lusern): 6,0 l/ha
Klöver, Skräppa: 8,0 l/ha

Träda:
Vid bekämpning av kvickrot och andra ogräs på träda, får marken inte vara täckt av skörderester eller vissna stubbrester. Eventuell kalkning skall ske efter sprutning. Bäst effekt vid axgång (midsommar).

Stubb:
Halmen bör bärgas eller hackas och spridas jämnt över marken så att inte återväxten hindras. Kvickroten skall ha 3-4 välutvecklade friska blad vid behandlingen.

Tidig stubbehandling:
Från norra Götaland och norrut kan kvickrotsbekämpningen med fördel utföras direkt efter skörd. Betingelserna som skall vara uppfyllda för ett gott resultat är följande:

 • Behandling skall ske inom 6 dagar efter skörd
 • Ta en hög stubb, cirka 30 cm
 • De kvarvarande kvickrotsbladen (3-4 st) skall vara gröna och friska
 • Halmen skall hackas och fördelas jämt över hela arealen eller tas bort

Vall:
Vid bekämpning av kvickrot, andra ogräs och/eller avdödning av vallen, får marken inte vara täckt av skörderester. Invänta god återväxt innan behandling (10 cm).