Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Kalif 360 CS

Bekämpar örtogräs före uppkomst

Kalif_dunk_2023

Vår lösning

Kalif ger en god effekt på många örtogräs vilket ger grödan goda förutsättningar att etablera sig.

  • Jordverkan med långtidseffekt
  • Bra resistensbrytare i växtföljden
  • Kräver inget tillsatsmedel som olja eller liknande

Användningsområde

Kalif är godkänd för bekämpning av örtogräs i höst- och vårraps senast 3 dagar efter sådd samt före uppkomst av potatis.

Verkningssätt

Kalif är ett flytande ogräsmedel med systemisk verkan för bekämpning av örtogräs före uppkomst. Den aktiva substansen klomazon tas upp av ogräsens rötter under groningsfasen och transporteras med saftströmmen till tillväxtpunkten.
Plantans syntes av klorofyll och andra fotosyntesaktiva ämnen blockeras. Effekten syns som en vitfärgning av känsliga ogräs under groningen och uppkomsten. Ogräsen vissnar därefter. Räkna med en verkningstid på 4-8 veckor beroende på jordtyp och klimat.

Att tänka på

  • Behandla senast 3 dagar efter sådd av raps och 5 dagar innan uppkomst av potatis
  • Effekten gynnas av en fuktig såbädd med fin struktur
  • Kalif rekommenderas inte på jordar med hög mullhalt (>10%)
  • Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält

 

Användning

Höstraps

Dos, L/ha : 0,15-0,33

Kalif är registrerad för bekämpning av örtogräs i höstraps senast 3 dagar efter sådd. Senare sprutning kan medföra kraftig blekning av grödan. På sandjord kan den lägre doseringen användas.

Det är fördelaktigt att välta fälten efter sådd, dock ska det göras före sprutning. Rapsen ska vara jämnt sått vid ett djup av minst 2 cm. Kalif ska inte komma i direktkontakt med rapsfröet.

Under etableringsfasen kan det förekomma ljusfärgningar av grödan, särskilt efter kraftigt nederbörd på lätt jord.

Detta försvinner normalt efter en tid och har ingen påverkan på skörd och kvalitet.

Vårraps

Dos, L/ha : 0,15-0,25

Kalif är registrerad för bekämpning av örtogräs i vårraps senast 3 dagar efter sådd. Senare sprutning kan medföra kraftig blekning av grödan. På sandjord kan den lägre doseringen användas.

Det är fördelaktigt att välta fälten efter sådd, dock ska det göras före sprutning. Rapsen ska vara jämnt sått vid ett djup av minst 2 cm. Kalif ska inte komma i direktkontakt med rapsfröet.

Under etableringsfasen kan det förekomma ljusfärgningar av grödan, särskilt efter kraftigt nederbörd på lätt jord.

Detta försvinner normalt efter en tid och har ingen påverkan på skörd och kvalitet.

Potatis

Dosering: 0,15-0,25 l/ha

Kalif är registrerad för bekämpning av örtogräs i potatis 5 dagar före potatisen bryter igenom markytan. Senare behandling kan medföra kraftig gulfärgning av grödan. Vid kraftigt regn kan det uppstå en gulfärgning av grödan vilket försvinner utan att påverka skörd eller kvalitet.

Spruta över kupan, bäst effekt fås när kupan har hunnit ”sätta sig”. Sättpotatisen ska vara på ett jämnt djup och täckt av jord. Undvik direktkontakt mellan sprutvätska och sättpotatisen.

Undvik kupning och vattning som påverkar det översta jordlagret då effekten kan sättas ned av det.

Omedelbart efter potatisens uppkomst kan en gulfärgning av grödan uppstå vilket försvinner utan att påverka skörd eller kvalitet.