Leopard

För bekämpning av spillsäd och gräsogräs

Vår lösning

Leopard ger en pålitlig effekt på spillsäd och gräsogräs. Doseringen justeras efter ogräsart och storlek.  
•    Stark på spillsäd
•    Mycket selektiv
•    Flexibel i tankblandning

Användningsområde
Leopard är godkänd för bekämpning av spillsäd och gräsogräs i raps, rybs, lin, oljerättika, ärter och bönor, sockerbetor, foderbetor och rödbetor, samt potatis.


Verkningssätt
Leopard är en systemisk herbicid som verkar via upptag genom bladen. Den aktiva substansen transporteras med saftströmmarna till tillväxtpunkterna. Leopard blockerar celldelningen på ogräsen och de avstannar i tillväxt. Efter 14 dagar efter behandling kan en synlig effekt ses i form av gul- eller rödfärgning. Sedan vissnar ogräsen helt ned. 

Att tänka på
•    Bäst effekt uppnås när ogräsen är i god tillväxt och har 3-6 blad. 
•    Ingen nattfrost närmaste dagarna före eller efter behandling
•    Leopard har en regnfasthet på 1 timme.
 

Ärter, åkerbönor, raps och andra bredbladiga grödor*

Dos: Upp till 2.5 L/ha

Intervall: 2 veckor

*Lök, purjolök och majs kan inta odlas efter behandling med Leopard® .

aktiv substans

Kizalafop-P-etyl 50 g/l

Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel