Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Linati

Linati är godkänd för användning mot ogräs

Linati_dunk_2023

Vår lösning

Nya regler med Linati (Boxer) från och med säsongen 2020 med nya villkor vid bekämpning på hösten.

  • Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.
  • Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.
  • Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.
  • Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.
  • Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas

Vid användning av Boxer på våren skall avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.

https://www.syngenta.se/news/nyhet-vaxtskydd/snart-ar-det-hog-tid-att-hostbehandla

Vid spridning på hösten i höstvete, höstkorn, råg, rågvete och gräsfrö till utsäde

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation.

Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.

Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas
samma höst och som har ätliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.

Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.

Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds “Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. Skyddsavstånden i hjälpredan
ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet

Vid spridning på våren i potatis och gräsfrö till utsäde

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation.

Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds “Hjälpreda vid
bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom”. Skyddsavstånden i hjälpredan
ska alltid avläsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

 

Användning

Höstvete, rågvete, råg, höstkorn

Mot ogräs

Utvecklings stadium (BBCH) 00 - 21
Max. antal beh. 1
Dosmax.7ha 5,0


Bomspruta

Potatis

Mot ogräs

Utvecklings stadium (BBCH) 00 - 11

Karenstid (Dygn) 42
Max. antal beh.2
Dos max./ha 4,0

Bomspruta

Totala maximala dosen får inte överstiga 5 L produkt/ha

Gräsfrö till utsäde

Mot ogräs

Utvecklings stadium (BBCH) 00 - 29
Karenstid (Dygn) 210
Max. antal beh. 2
Dos max./ha 1,5

Bomspruta

Totala maximala dosen får inte överstiga 1,5 L produkt/ha