Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Ratio Super

Ratio® Super SX® är en systemisk herbicid godkänd för vårbehandling i stråsäd.

Ration super

Vår lösning

Ratio Super SX är basherbiciden i stråsäd som kan användas ensam eller i tankblandning.

  • Effektiv på de flesta förekommande örtogräsen i stråsäd
  • Snabbverkande och systemisk
  • Enkel att hantera

Användningsområde

Ratio Super SX är godkänd i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg rågvete och havre, för bekämpning av örtogräs som:

Spillraps, baldersbrå, blåklint, trampört, pilört, dån, plister, målla, penningört, våtarv

För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt

Ratio Super SX är en systemisk herbicid. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1-3 veckor. Ratio är i huvudsak ett bladverkande medel.

Att tänka på

• Bäst effekt uppnås när ogräsen är i tillväxt och temperaturen är över 5°C.
• Kan med fördel blandas med Tomahawk för att bredda effekten på snärjmåra
• Regnfast 1 timme efter behandling.

 

Användning

Havre

Dosering: 20-30 g/ha + vätmedel


Ratio är registrerad för bekämpning av ogräs i havre.


Den får användas från ettbladsstadiet till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 11-39).
Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium.


På fastmarksjordar erhålls bäst effekt om ogräsen är i hjärtbladsstadiet vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium. På mulljordar erhålls bäst effekt om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium.


Havresorten Matilda kan i vissa fall vara känslig, därmed avrådes från behandling i Matilda havre.

höstkorn

Dosering: 25-30 g/ha + vätmedel

Ratio är registrerad för bekämpning av ogräs i höstkorn på våren. Ratio får användas från begynnande bestockning till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 20-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium.

Bäst effekt erhålles vid tidig behandling på våren så snart ogräsen börjat växa och temperaturen är 10°C.

Höstvete

Dosering: 25-30 g/ha + vätmedel

Ratio är registrerad för bekämpning av ogräs i höstvete på våren. Ratio får användas från begynnande bestockning till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 20-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium.

Bäst effekt erhålles vid tidig behandling på våren så snart ogräsen börjat växa och temperaturen är 10°C.

Råg

Dosering: 25-30 g/ha + vätmedel

Ratio är registrerad för bekämpning av ogräs i råg på våren. Ratio får användas från begynnande bestockning till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 20-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium.

Bäst effekt erhålles vid tidig behandling på våren så snart ogräsen börjat växa och temperaturen är 10°C.

Rågvete

Dosering: 25-30 g/ha + vätmedel

Ratio är registrerad för bekämpning av ogräs i rågvete på våren. Ratio får användas från begynnande bestockning till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 20-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium.

Bäst effekt erhålles vid tidig behandling på våren så snart ogräsen börjat växa och temperaturen är 10°C.

Vårkorn

Dosering: 20-30 g/ha + vätmedel

Ratio är registrerad för bekämpning av ogräs i vårkorn.
Den får användas från ettbladsstadiet till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 11-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium.

På fastmarksjordar erhålls bäst effekt om ogräsen är i hjärtbladsstadiet vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium. På mulljordar erhålls bäst effekt om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium.

Vårvete

Dosering: 20-30 g/ha + vätmedel

Ratio är registrerad för bekämpning av ogräs i vårvete.
Den får användas från ettbladsstadiet till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 11-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium.

På fastmarksjordar erhålls bäst effekt om ogräsen är i hjärtbladsstadiet vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium. På mulljordar erhålls bäst effekt om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium.