Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Tomahawk 200 EC

Bekämpar örtogräs efter uppkomst

Tomahawk _dunk_2023

Vår lösning

Tomahawk är en bred ogräsprodukt som kan användas ensam eller i tankblandning.

  • Specialist på snärjmåra
  • Snabbverkande och systemisk
  • Brett användningsområde

Användningsområde
Tomahawk är godkänd för bekämpning av örtogräs i stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvall, slåttervall samt på gräsmattor. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt
Tomahawk är ett systemiskt ogräsmedel med auxinliknande verkan för bekämpning av tvåhjärtbladiga ogräs. Tomahawk upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1-2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräsplantorna vissnar bort under loppet av 2-3 veckor.

Att tänka på

  • Bäst effekt uppnås när ogräsen är i tillväxt och temperaturen är över 7-8°C.
  • Behandling bör ej ske om ogräsen är stressade av torka eller vid mycket höga dagstemperaturer.
  • Tomahawk har en regnfasthet på 1 timme.

 

Användning

Fodermajs

Dosering: 0,35-0,7 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i fodermajs på våren. Tomahawk får användas från trebladsstadiet fram till sexbladstadiet (DC 12-16). Max två behandlingar per år.

Tomahawk kan användas ensamt, men produkten är också en flexibel tankblandningspartner och kan blandas med till exempel Matrigon för en bredare ogräseffekt samt tankblandning med Titus 20 DF: 20 g Titus 20 DF + 2,0 dl vätmedel + 0,5 l Tomahawk/ha.
Upprepa behandlingen efter 10-12 dagar.

Golfbanor

Dosering: 1,5-2,0 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs på golfbanor på våren. Tomahawk får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45).

Gräsfrövall

Dosering: 1,5-2,0 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i gräsvall. Tomahawk får användas från bestockningen till att flaggbladets slida är vidgad (DC-stadie 20-45).

Havre

Dosering: 0,35-0,7 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i havre på våren. Tomahawk får användas från tvåbladsstadiet fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 12-45).

Höstkorn

Dosering: 0,35-0,7 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i höstkorn på våren. Tomahawk får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45).

Höstvete

Dosering: 0,35-0,7 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i höstvete på våren. Tomahawk får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45).

Råg

Dosering: 0,35-0,7 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i råg på våren. Tomahawk får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45).

Rågvete

Dosering: 0,35-0,7 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i rågvete på våren. Tomahawk får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45).

Slåttervall och betesvall

Dosering: 1,5-2,0 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i gräs- och betesvall. Tomahawk får användas från begynnande bestockning fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 20-45). Karenstiden är 7 dagar för betesdjur och till skörd.

Vårkorn

Dosering: 0,35-0,7 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i vårkorn på våren. Tomahawk får användas från tvåbladsstadiet fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 12-45).

Vårvete

Dosering: 0,35-0,7 l/ha

Tomahawk är registrerad för bekämpning av ogräs i vårvete på våren. Tomahawk får användas från tvåbladsstadiet fram till att flaggbladets slida är vidgat (DC 12-45).