Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Trimmer 50 SG

Bekämpar örtogräs efter uppkomst

Trimmer _dunk_2023

Vår lösning

Vår lösning

Trimmer är basherbiciden i stråsäd som kan användas ensam eller i tankblandning.

  • Effektiv på de flesta förekommande örtogräsen i stråsäd
  • Snabbverkande och systemisk
  • Enkel att hantera

Användningsområde

Trimmer är godkänd för bekämpning av örtogräs i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg rågvete och havre. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt
Trimmer 50 SG är en systemisk herbicid. Tillväxten av ogräsplantorna avstannar omedelbart. Kloros, plantdöd och andra synliga förändringar på ogräsen kan iakttas inom 1-3 veckor. Trimmer är i huvudsak ett bladverkande medel.

Att tänka på

  • Bäst effekt uppnås när ogräsen är i tillväxt och temperaturen är över 5°C.
  • Morgonbehandling, gärna med dagg, rekommenderas för att säkerställa en god effekt på bland annat svinmålla.
  • Trimmer är regnfast 1 timme efter behandling.

 

Användning

Havre

Dosering: 7,5-15 g/ha

Trimmer är registrerad för bekämpning av ogräs i havre.

Trimmer får användas från tvåbladsstadiet till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 12-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter detta stadium kan ge tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under ”känsliga ogräs”.

På fastmarksjordar erhålls bäst effekt om ogräsen är i hjärtbladsstadiet vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium. På mulljordar erhålls bäst effekt om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium.

Havresorten Matilda kan i vissa fall vara känslig, därmed avrådes från behandling i Matilda havre.

Höstkorn

Dosering: 11-15 g/ha

Trimmer är registrerad för bekämpning av ogräs i höstkorn på våren. Trimmer får användas från begynnande bestockning till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 20-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter detta stadium kan ge tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under ”känsliga ogräs”.

Bäst effekt erhålles vid tidig behandling på våren så snart ogräsen börjat växa. Temperaturen bör dock lägst vara +5°C.

Höstvete

Dosering: 11-15 g/ha

Trimmer är registrerad för bekämpning av ogräs i höstvete på våren. Trimmer får användas från begynnande bestockning till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 20-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter detta stadium kan ge tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under ”känsliga ogräs”.

Bäst effekt i höstvete erhålles vid tidig behandling på våren så snart ogräsen börjat växa. Temperaturen bör dock lägst vara +5°C.

Råg

Dosering: 11-15 g/ha

Trimmer är registrerad för bekämpning av ogräs i råg på våren. Trimmer får användas från begynnande bestockning till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 20-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter detta stadium kan ge tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under ”känsliga ogräs”.

Bäst effekt erhålles vid tidig behandling på våren så snart ogräsen börjat växa. Temperaturen bör dock lägst vara +5°C.

Rågvete

Dosering: 11-15 g/ha

Trimmer är registrerad för bekämpning av ogräs i rågvete på våren. Trimmer får användas från begynnande bestockning till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 20-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter detta stadium kan ge tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under ”känsliga ogräs”.

Bäst effekt erhålles vid tidig behandling på våren så snart ogräsen börjat växa. Temperaturen bör dock lägst vara +5°C.

Vårkorn

Dosering: 7,5-15 g/ha

Trimmer är registrerad för bekämpning av ogräs i vårkorn. Trimmer får användas från tvåbladsstadiet till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 12-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter detta stadium kan ge tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under ”känsliga ogräs”. På fastmarksjordar erhålls bäst effekt om ogräsen är i hjärtbladsstadiet vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium.

På mulljordar erhålls bäst effekt om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium.

Vårvete

Dosering: 7,5-15 g/ha

Trimmer är registrerad för bekämpning av ogräs i vårvete. Trimmer får användas från tvåbladsstadiet till dess att flaggbladets slida just är synligt (DC 12-39).

Den bredaste och snabbaste ogräseffekten uppnås om behandlingen utförs mellan ogräsens 2-4 bladsstadium. Sprutning efter detta stadium kan ge tillfredsställande effekt, särskilt på de arter som står under ”känsliga ogräs”. På fastmarksjordar erhålls bäst effekt om ogräsen är i hjärtbladsstadiet vilket ofta sammanfaller med grödans 2-3 bladsstadium.

På mulljordar erhålls bäst effekt om de sent groende ogräsen är i hjärtbladsstadiet och de tidigast groende har 2-4 örtblad, vilket ofta sammanfaller med grödans 3-4 bladsstadium.