Hoppa till huvudinnehåll
Insekticider

Mavrik

Mavrik är den mångsidiga insekticiden som även är skonsam mot många nyttoinsekter.

Mavrik_dunk_2023

Vår lösning

Mavrik är ett bredverkande insektsmedel som effektivt bekämpar rapsbaggar och blygrå rapsvivel i oljeväxter, bladlöss, trips och vetemyggor i stråsäd, ärtbladlöss och ärtvecklare i ärter samt stritar och stinkflyn i potatis.

  • Skonsam mot bin och andra nyttoinsekter
  • Mavrik påverkas inte av solljus eller höga temperaturer
  • God effekt på rapsbaggar även i områden med pyretroidresistens

Användningsområde

Mavrik är godkänd för användning mot skadeinsekter i stråsäd och oljeväxter både höst och vår/sommar, samt i ärter och potatis under vår och sommar. Mavrik kan med fördel användas mot bladlöss på hösten för att förhindra spridning av rödsotvirus, då Mavrik tillskillnad från andra pyretroider inte bryts ned lika snabbt av solljus och höga temperaturer. Det finns dessutom två off-label godkännanden- mot skadeinsekter i plantskolor på friland och för bekämpning av klöverspetsvivel i utsädesodlingar av alsike-, röd- och vitklöver.

Verkningssätt

Mavrik påverkar skadedjurens nervsystem och leder till förlamning. Mavrik skiljer sig väsentligt från andra pyretroider eftersom bin inte påverkas. Detta gäller också för en rad nyttoinsekter som till exempel jordlöpare och skalbaggar, snytbaggar, stinksländor och vuxna nyckelpigor.

Att tänka på

  • 2 timmars regnfasthet
  • Ingen blandning med Photrel
  • Beakta gällande karenstider

 

Användning

Ärter

Dosering: 0,15-0,2 l/ha

Mavrik är registrerad för bekämpning av ärtvivel och trips från ärternas uppkomst till full baljsättning (DC 10-79), bladlöss från att plantan börjar sträcka sig till blomningen är avslutad (DC 31-69), samt ärtvecklare genom hela baljsättningen (DC 70-79). Karenstiden är 7 dagar till skörd av färska ärter samt 14 dagar för torkade ärter.

Bönor

Dosering: 0,15-0,2 l/ha

Mavrik är registrerad för bekämpning av bönbladlus från att blomknopparna är täckta av blad till full baljsättning (DC 50-79). Karenstiden är 14 dagar till skörd.

Blomkål och broccoli

Dosering: 0,2-0,3 l/ha

Mavrik är registrerad för bekämpning av rapsbagge och kålbladlus i DC-stadie 10-49. Karenstiden är 7 dagar till skörd. Användning i blomkål och broccoli får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90%

Havre

Dosering:
0,15-0,20 l/ha
(Bladlöss 0,075-0,15 l/ha)

Mavrik är registrerad för bekämpning av jordloppa vid stråsädens 1,5 bladstadium (DC 10-12), bladlöss från uppkomst till mjölkmognaden (DC 10-75), sädesbladbagge från stråskjutningen till axets vidgning (DC 31-49), trips från slutet av stråskjutningen till hela axet är framme (DC 39-59) vanligast i (DC 45-55). Karenstiden är 30 dagar till skörd.

Höstkorn

Dosering:
0,15-0,20 l/ha
(Bladlöss 0,075-0,15 l/ha)

Mavrik är registrerad för bekämpning av jordloppa vid stråsädens 1,5 bladstadium (DC 10-12), bladlöss från uppkomst till mjölkmognaden (DC 10-75), sädesbladbagge från stråskjutningen till axets vidgning (DC 31-49), trips från slutet av stråskjutningen till hela axet är framme (DC 39-59) vanligast i (DC 45-55). Karenstiden är 30 dagar till skörd.

Höstvete

Dosering: 0,15-0,20 l/ha
(Bladlöss 0,075-0,15 l/ha)

Mavrik är registrerad för bekämpning av jordloppor vid stråsädens 1,5 bladstadium (DC 10-12) samt randig dvärgstrit i stadie DC 10-11, bladlöss från uppkomst till mjölkmognaden (DC 10-75), sädesbladbagge från stråskjutningen till axets vidgning (DC 31-49), trips från slutet av stråskjutningen till hela axet är framme (DC 39-59); vanligast i (DC 45-55), samt vetemygga från axgång till begynnande blomning (DC 47-61). Karenstiden är 30 dagar till skörd.

Oljeväxter

Dosering: Jordloppor: 0,2 l/ha
Kålbladsstekel: 0,15-0,2 l/ha
Rapsbaggar: 0,2 l/ha
Blygrå rapsvivel och skidgallmygga: 0,2 l/ha

Mavrik är registrerad för bekämpning av rapsjordloppor vid uppkomst (DC 10-12), kålbladsstekel från uppkomst till 5 örtblad (DC 10-15) samt rapsbaggar från tidigt till sent knoppstadium (DC 51-59). Mavrik kan även användas genom hela blomningen (DC 60-71) för att bekämpa blygrårapsvivel och skidgallmygga. Karenstiden är 60 dagar till skörd.

Potatis

Dosering: 0,2 l/ha

Mavrik är registrerad för bekämpning av bladlöss, koloradoskalbagge, stritar, stinkflyn samt trips vid begynnande angrepp (DC 12-49). Karenstid 7 dagar.

Råg

Dosering:
0,15-0,20 l/ha
(Bladlöss 0,075-0,15 l/ha)

Mavrik är registrerad för bekämpning av jordloppa vid stråsädens 1,5 bladstadium (DC 10-12), bladlöss från uppkomst till mjölkmognaden (DC 10-75), sädesbladbagge från stråskjutningen till axets vidgning (DC 31-49), trips från slutet av stråskjutningen till hela axet är framme (DC 39-59) vanligast i (DC 45-55). Karenstiden är 30 dagar till skörd.

Rågvete

Dosering:
0,15-0,20 l/ha
(Bladlöss 0,075-0,15 l/ha)

Mavrik är registrerad för bekämpning av jordloppa vid stråsädens 1,5 bladstadium (DC 10-12), bladlöss från uppkomst till mjölkmognaden (DC 10-75), sädesbladbagge från stråskjutningen till axets vidgning (DC 31-49), trips från slutet av stråskjutningen till hela axet är framme (DC 39-59) vanligast i (DC 45-55). ), samt vetemygga från axgång till begynnande blomning (DC 47-61). Karenstiden är 30 dagar till skörd.

Vårkorn

Dosering:
0,15-0,20 l/ha
(Bladlöss 0,075-0,15 l/ha)

Mavrik är registrerad för bekämpning av jordloppa vid stråsädens 1,5 bladstadium (DC 10-12), bladlöss från uppkomst till mjölkmognaden (DC 10-75), sädesbladbagge från stråskjutningen till axets vidgning (DC 31-49), trips från slutet av stråskjutningen till hela axet är framme (DC 39-59) vanligast i (DC 45-55). Karenstiden är 30 dagar till skörd.

Vårvete

Dosering: 0,15-0,20 l/ha
(Bladlöss 0,075-0,15 l/ha)

Mavrik är registrerad för bekämpning av jordloppor vid stråsädens 1,5 bladstadium (DC 10-12) samt randig dvärgstrit från uppkomst till början av stråskjutningen (DC 10-31), bladlöss från uppkomst till mjölkmognaden (DC 10-75), sädesbladbagge från stråskjutningen till axets vidgning (DC 31-49), trips från slutet av stråskjutningen till hela axet är framme (DC 39-59); vanligast i (DC 45-55), samt vetemygga från axgång till begynnande blomning (DC 47-61). Karenstiden är 30 dagar till skörd.

Sockerbetor, foderbetor

Bladlus, betfluga. Dos: 0,15-0,20 l/ha, DC 09-39

Trips. Dos 0,2 l/ha, DC 11-14