Hoppa till huvudinnehåll
Beta ditt utsäde med seedron

Använda eget utsäde, vad ska du tänka på?

Den regniga hösten har bidragit till brist på utsäde och mycket utsäde, spritt över landet, har låg grobarhet. Även sundheten varierar enligt växtskyddscentralerna där flygsot i havre och korn ser ut att öka igen.
Beta ditt utsäde med seedron

Sotsjukdomarna kan endast behandlas genom betning

Ett friskt utsäde utgör grunden för en god skördepotential. Genom att beta ditt utsäde stärker du grödan och gör den mer motståndskraftig mot sjukdomar och andra påfrestningar som kan uppkomma under växtsäsongen. Betningsmedlet Seedron® utmärker sig med sin breda effekt på utsädesburna sjukdomar och är särskilt stark på flygsot.    

Om du ska använda eget utsäde rekommenderar vi att du gör en analys av utsädet, så att du får den kvalitet på utsädet som du har tänkt dig. När du gör en beställning var uppmärksam på att inkludera sotanalys eftersom både flygsot i korn och havre verkar vara vanligare i år. Sotsjukdomarna kan endast behandlas genom betning.

Seedron® är en produkt som lämpar sig mycket väl för användning till vårutsäde. Produkten är en blandning mellan tebukonazol och fludioxonil. Seedron är bland annat stark på flygsot i vårkorn och havre, samt stinksot i vårvete. Kornets bladfläcksjuka, bipolaris och fusarium är ytterligare sjukdomar som Seedron® bemästrar. 

Hur du använder Seedron

Seedron doseras 1,0 l/ton, men kan spädas med vatten 1:1 för att minska viskositeten och underlätta doseringen i äldre betningsutrustning. Den nya doseringen blir således 2 l/ton av den utspädda lösningen. Tänk på att röra om produkten ordentligt vid spädning och även därefter (gärna kontinuerligt) så blandningen är homogen och ger bästa betningsresultat. 

Läs mer om Seedron 

 

Integrerat Växtskydd

  • Använd certifierat utsäde eller sundhetsanalyserat eget utsäde
  • Se till att använda så friskt utsäde som möjligt
  • Beta eller behandla efter gällande rekommendationer 
  • Använd gärna biologiska eller termiska metoder om effekten är god
  • Eget utsäde ska också vara rensat