Hoppa till huvudinnehåll
Filter ej rengjort

Dålig rengöring kan bli en dyrbar läxa

Tvättning, rengöring eller diskning av växtskyddsprutan är ett viktigt moment som riskerar att glömmas bort när det är bråda dagar med vår- eller höstbruk och grödbytet är ett faktum. Med en kontinuerlig rengöring blir växtskyddsarbete mer precist och minskar riskerna för ovälkomna överraskningar.
Filter ej rengjort

Kontinuerlig rengöring gör växtskyddsarbetet mer precist och lönsamt

Rengöring av växtskyddsprutan är ett kontinuerligt arbete som gör växtskyddsarbetet både professionellt och lönsamt. En undermålig rengöring kan bli ett problem, med igensatta filter och munstycken som följd. Genom att skaffa dig en rutin för rengöringen kommer du ta dig igenom utmanande växtskyddssäsonger lättare och på köpet får du ett mer precist och lönsamt växtskyddsarbete.

Nollruta i raps

Bild1: Nollruta i raps. Tyvärr är det bara den blommande rapsen som överlevde. 40 ha fina oljeväxter som fick köras upp pga. ett igensatt huvudfilter.

Extra noggrann rengöring, nödvändigast vid grödbyte

Det är särskilt vid grödbyten det gäller att vara extra noga med rengöringen av växtskyddssprutan eftersom det då finns risk för att en produkts aktiva substans kan hamnar i fel gröda. Detta kan vara förödande och något vi såklart vill undvika och det är här rengöringen av växtskyddsprutan spelar en avgörande roll.

Filter ej rengjort

Bild 2: Ett filter med ej upplöst preparat. Direkt skadligt för nästkommande gröda om det t.ex. är oljeväxter.

Vid rengöring av växtskyddssprutan ska vi självklart använda rengöringsmedel eller för växtskyddsarbete framtaget tvättmedel. Det finns flera produkter på marknaden som fungerar och flera av dom är mycket bra på att lösa upp rester i sprutan. Även om man tror att växtskyddssprutan är ren så kan det lösas upp rester av aktiv substans inuti sprutan.

Preparatpåfyllare på växtskydssspruta

Bild 3: Även preparatpåfyllaren måste göras rent. Ser man rester är det alltid för mycket rester. De små resterna fixar rengöringsrutin och rengöringsmedel.

Frågor vi på ADAMA ofta får kring rengöring och tvätt av växtskyddssprutan:

Niclas Sjöholm, agronomy support manager på ADAMA får ofta frågor kring rengöring och vad som är viktigt att tänka på. Här svarar han på de vanligaste frågorna vi får in.

Ska jag alltid använda rengöringsmedel?
Ja, både inför och efter grödbyten. Tänk på att även små rester kan orsaka ovälkomna överraskningar. Det finns många bra lösningar på detta och det finns många produkter på marknaden som fungerar. Extra viktigt med rengöringsmedel är vid:

  • Grödbyten eller preparatbyten, särskilt inför svampbehandlingen i rapsen!
  • Inför funktionstest eller service
  • Vid längre uppehåll
  • Inför vinterförvaring

Kontakta din växtskyddsleverantör så får du hjälp med att hitta rätt rengöringsmedel.

Hur ska jag göra rent växtskyddsprutan?
Alla växtskyddssprutor är unika, de moderna växtskyddssprutorna har inbyggda diskprogram som går att köra med eller utan rengöringsmedel. Ofta sker en förenklad rengöring innan och efter den själva grundliga rengöringen. Kolla med din maskinleverantör vad som passar just din spruta.

Vad ska jag vara extra uppmärksam på?
Titta extra noga i filter och preparatpåfyllaren. Vissa formuleringar ska hällas i mycket försiktigt under god omrörning. För snabb påfyllning och dålig omrörning kan snabbt sätta igen filter, avslutar Niclas. 

Huvudfilter med igensatt WG formulering

Bild 4: Filter med växtskyddsrester. Bra med inspektionsglas. Detta måsta åtgärdas innan preparatbyten. Här räcker inte rengöringsmedel för att lösa upp. Lösningen tills nästa fyllning var att öka omrörningen och hälla i produkten mycket långsamt.

 

Fem tips om rengöring av växtskyddssprutan

  • Skaffa fungerande rutin på rengöringen så den sker kontinuerligt. Detta underlättar och ger dig förutsättningar för en korrekt grundlig rengöring när den är som absolut nödvändigast, till exempel vid grödbyten och under vår/höstbruk.
  • Se till att alltid ha rengöringsmedel hemma under säsong. Grundlig rengöring är inte bara med vatten. 
  • Tänk på att vissa produkter inte ska stå för länge färdigblandat i växtskyddssprutan.
  • Skydda dig och miljön med rätt skyddsutrustning och korrekt yta för arbetet, läs mer om det här
  • Anlägg en nollruta. Lättare att avgöra både effekt och nytta

Som alltid när det kommer till växtskyddsarbetet ska allt detta arbete ske på ett säkerhet arbetssätt med skyddsutrustning och på en korrekt avsedd och godkänd yta med rätta skyddsavstånd till känsliga objekt.

Mer info finns på Säkert växtskydds hemsida

Har du frågor eller funderingar kring detta? Hör av dig till oss här