Hoppa till huvudinnehåll
Utsäde

Därför ska du beta ditt utsäde

Ett friskt utsäde utgör grunden för en god skörd. Använder du eget utsäde är det därför en god idé att beta ditt utsäde för att få så bra förutsättningar som möjligt för en god etablering och skörd.
Utsäde

Genom att beta ditt utsäde stärker du grödan och gör den mer motståndskraftig mot sjukdomar och andra påfrestningar som kan uppkomma under växtsäsongen. Betningsmedlet Seedron® utmärker sig med sin breda effekt på utsädesburna sjukdomar och är särskilt stark på flygsot.    

Seedron® är en produkt som lämpar sig mycket väl för användning till vårutsäde. Produkten är en blandning mellan tebukonazol och fludioxonil. Seedron är bland annat stark på flygsot i vårkorn och havre, se diagram 1, samt stinksot i vårvete. Kornets bladfläcksjuka, bipolaris och fusarium är ytterligare sjukdomar som Seedron® bemästrar. 

Seedron doseras 1,0 l/ton, men kan spädas med vatten 1:1 för att minska viskositeten och underlätta doseringen i äldre betningsutrustning. Den nya doseringen blir således 2 l/ton av den utspädda lösningen. Tänk på att röra om produkten ordentligt vid spädning och även därefter (gärna kontinuerligt) så blandningen är homogen och ger bästa betningsresultat. 

Om du använder eget utsäde rekommenderar vi att du gör en analys av utsädet, så att du får den kvalitet på utsädet som du har tänkt dig.

Läs mer om Seedron