Hoppa till huvudinnehåll
Bild på höstvete

Så här förekommer du risken för rödsotvirus

Rödsotvirus sprids genom bladlöss och bekämpning sker bäst under senhösten. Det är viktigt att hålla god uppsikt på höstsådden för att undvika problem.
Bild på höstvete

Rödsotvirus sprids genom bladlöss som flyger in i spannmålsfälten på hösten. Lössen smittar plantan när det förflyttar sig för att leta föda. Risken för angrepp är störst vid en kombination av tidig sådd, mycket bladlöss och en varm och lång höst. Några av dessa faktorer vet vi redan nu finns och därför är det bra att hålla extra koll då rödsotviruset riskerar att ge stora skördebortfall.  

Bladlöss i fält kan vara svåra att upptäcka på hösten, men ett tips är att lägga sig på marken och titta genom bladen i motljus, bladlössen utmärker sig som små svarta prickar.  

Såhär förebygger du bladlössangrepp 

Ju tidigare sådd och uppkomst, desto större risk för angrepp. För varje veckas fördröjning av sådden kan upp till en halvering av angreppen av rödsotvirus uppnås. Under hösten söker sig bladlössen till gröna plantor och angreppen blir därför oftast störst vid tidig sådd. 

En viktig åtgärd är att bekämpa spillsäd och gräsogräs under hösten. Bladlössen trivs och förökar sig nämligen i gröna plantor och ju grönare stubben är med spillsäd eller gräs (frövallar, ogräs mm), desto mer attraktiv är den för bladlöss.  

När ska du bekämpa? 

Tidpunkten för bekämpningen av bladlöss är avgörande, ha tålamod, bäst tidpunkt är oftast från mitten på oktober och framåt. Annars är finns det risk för att lössen kommer igen. Även över hela november går det att bekämpa bladlössen. Många lockas av att göra bekämpningen samtidigt som ogräsbekämpningen men detta fungerar sämre eftersom den stora uppförökningen av bladlöss kommer senare under hösten. 

Det finns ingen bekämpningströskel för bladlöss men det finns riktvärden, ca 2-3 % angripna plantor och då är det lätt att hitta bladlöss på plantorna. 

Med Mavrik får du en pålitlig produkt som dessutom skonar våra nyttodjur 

Mavrik är ett bra val när lössen, som sprider rötsotviruset, ska bekämpas. Landsforsøgene i Danmark har genom många år visat att produkten dessutom skonar nyttoinsekter, som äter bladlöss, och på så vis hjälper dom oss att motverka angrepp.  

Klarar värme och solljus 

Alla insektsmedel bryts ned av solljus och värme, men undersökningar visar att några insektsmedel bryts ned snabbare än andra. Mavrik har en speciell UV-stabil formulering, som säkerställer att effekten håller längre än för vanliga pyretroider.  

Förklaring till Mavriks goda effekt: 

  • Den har en mycket hög effekt på löss 

  • Skonar nyttoinsekter 

  • Den speciella UV stabila 2F formuleringen säkerställer att Mavrik har en god långtidsverkan. 

 

Till vår produktsida om Mavrik