Hoppa till huvudinnehåll
Flyghavre i fält

Tre tips om flyghavre

Flyghavre är ett gissel men med en långsiktig strategi och rätt verktyg går den att få bukt med.
Flyghavre i fält

Flyghavre är ettårigt gräsogräs och sprids med redskap, utsäde, stallgödsel, vilda djur och fåglar. Det förökar och sprider sig enbart med frön, vilka är långlivade och kan leva upp till 8 år i jord. Fröet är, med få undantag, vår groende och blommar vanligen i juli–augusti.

Med en långsiktig strategi och rätt verktyg går det att få bukt med flyghavre, här är våra tre tips på vägen. 

  1. Ha en uttänkt strategi från början, både växtföljd, plockning och bekämpning är viktiga verktyg. 
     
  2. Vid kemisk bekämpning är det viktigt att flyghavren grott. Vår produkt Timeline FX är mycket effektiv mot flyghavre. Om grödan är i DC 22 eller DC 30 har ingen större betydelse.
     
  3. Var noga med rengöring av maskiner och tröska samt ha täckta transporter av spannmål för att minska spridningen av flyghavre.

 

 

Produktblad Timeline FX

Läs mer om produkten och hur du använder den