Hoppa till huvudinnehåll
Fungicider

Poleposition 300 EC

Poleposition 300 EC har en god effekt på bland annat svartpricksjuka, brunfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka

Poleposition_dunk_2023

Vår lösning

Poleposition är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler (FRAC-kod 3) som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.  

Poleposition har en god effekt på bland annat svartpricksjuka, brunfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka samt havrens bladfläcksjuka.

Polepostition är godkänd för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre, samt raps och rybs enligt nedanstående tabell:

Gröda Dosering Max antal behandlingar Max dos/säsong Karenstid Vattenmängd
Spannmål 0,33 - 0,65 l/ha 2 per säsong 1,3 l/ha 35 dagar 200-400 l/ha
Oljeväxter 0,3 - 0,6 l/ha 1 per säsong 0,6 l/ha 56 dagar 200/400 l/ha

Den högre vattenmängden rekommenderas när grödan är frodig eller när sjukdomstrycket är högt för att ge bra nedträngning till lägre delar av plantan. Effekten kan försämras om man inte lyckas uppnå bra täckning av grödan. Dosen av Poleposition 300 EC skall anpassas efter sjukdom, gröda, sjukdomstryck och val av behandlingsstrategi. 

 

Användning

Höst- och vårspannmål

Poleposition 300 EC kan användas från BBCH 30 (begynnande stråskjutning) till BBCH 69 (avslutad blom).
Dos 0,33–0,65 L/ha. Max 2 behandlingar/år.

Svartpricksjuka, brunfläcksjuka, vetets bladfläcksjuka, kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka samt havrens bladfläcksjuka: 

Behandla förebyggande innan angrepp har etablerats i grödan, enligt prognos och varningssystem alternativt senast vid första tecken på angrepp.  För att skydda de övre bladen och axet kan Poleposition 300 EC användas från BBCH 30 fram till slutet av blomning (BBCH 69). Om sjukdomstrycket är fortsatt högt kan behandling upprepas efter 2-3 veckor.

Gulrost, brunrost, kornrost, kronrost och mjöldagg:

Behandla med Poleposition 300 EC senast vid första tecken på angrepp (BBCH 30 – 69), andra behandling kan göras 2-3 veckor senare vid tecken på ett nytt angrepp. Behandling av redan etablerade angrepp har sämre effekt.

Axfusarios:

Poleposition 300 EC kan användas under blomningen (BBCH 61-69), genom att minska angreppen av axfusarios reduceras även nivåerna av mykotoxiner (ex DON) i kärnan.

Höst och Våroljeväxter (raps och rybs)

Behandla med Poleposition 300 EC under blomning (BBCH 61–69). Bäst effekt av behandling fås i full blom BBCH 65.Dos 0,3–0,6 L/ha. Max 1 behandling.

Bomullsmögel och svartfläcksjuka:

Behandla med Poleposition 300 EC under blomning (BBCH 61-69) utan att överskrida det maximala antalet behandlingar i grödan.

Regnfast 1 timme efter behandling