Sortera efter

Dispans för Glypper

Kemikalieinspektionen har godkänt ansökan om nöddispens för användning av vår glyfosatprodukt Glypper.

Effektiv bekämpning av rapsbaggar

Att bekämpa rapsbaggar är en utmaning för många av växtodlare. I takt med en ökad resistens mot pyretroider ökar också behovet av att se över sin...