Nhảy đến nội dung
Thuốc trừ Cỏ

TOPSHOT®️ 60 OD

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm

Topshot 60 OD

CÔNG DỤNG

𝐓𝐎𝐏𝐒𝐇𝐎𝐓®️𝟔𝟎 𝐎𝐃 là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm được bà con nông dân tin dùng hơn nhiều năm qua, hiệu quả trong việc phòng trừ các loại cỏ dại trên ruộng lúa như các nhóm cỏ lá rộng, cỏ lồng vực và cỏ đuôi phụng.

Thêm vào đó, với diện mạo chai mới tích hợp công nghệ UV trên nhãn chai sẽ giúp bà con nông dân nhận diện được hàng chính hãng của SYNGENTA.

LỢI ĐIỂM

  • An toàn cho lúa
  • Hấp thụ nhanh, lưu dẫn mạnh
  • Cách sử dụng linh hoạt.

 

Liều dùng

Lúa

Phun khi cỏ lá hẹp: 2-5 lá (4-10 ngày sau sạ), cỏ chác lác 2-3 lá (4-8 ngày sau sạ)

Liều lượng: 1 lít/ha, lượng nước phun: 320-400 lít/ha

Loại bình phun Liều dùng
Bình 16 lít 50ml / bình
Bình máy 25-30 lít 80-120ml / bình

Lưu ý: trước khi phun, đất phải đủ ẩm, sau khi phun cần đưa nước ngập gò và quản lý nước tốt, có thể kết hợp bón phân