Ochranný plášť proti múčnatke. 

NIMROD

Nový originálny, systémový fungicíd proti múčnatke s registráciou v mnohých ovocných a záhradných plodinách. Obsahuje účinnú látku bupirimate, ktorá je známa svojím viacúrovňovým mechanizmom pôsobenia, preventívnym a kuratívnym účinkom.

bojovník s plášťou a helmoua

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • múčnatka jabloňová

 • múčnatka jahôd

 • múčnatka ruže

 • americká múčnatka

 • múčnatka rajčiaková a uhorková,

Ochrana rastlín

Nimrod je špecialista na múčnatku v ovocných a záhradných plodinách.

 

Výhody použitia:        

 • jedinečný mechanizmus účinku
 • preventívny a kuratívny účinok
 • rýchly príjem a systémový rozvod do celej rastliny
 • translaminárny pohyb listami a fumigačné pôsobenie
 • možnosť použitia viackrát počas sezóny (až 4 x)
 • široký aplikačný interval – od zač. vegetácie až po zber
 • krátka ochranná doba – 3 až 7 dní, jablone a hrušky 14 dní
 • bez negatívneho vplyvu na užitočné článkonožce
 • široká kompatibilita s inými bežne používanými fungicídmi a insekticídmi

Pôsobenie prípravku

Účinnosť prípravku Nimrod je zabezpečená interakciou priamej kontaktnej, t.j. preventívnej ochrany a kuratívneho (liečebného) účinku prostredníctvom systémového a translaminárneho pohybu naprieč pletivami. Inhibuje rast mycélia húb, sporuláciu a klíčenie spór múčnatky. Najoptimálnejšie je použiť ho preventívne, t.j. pred alebo na začiatku objavenia sa infekcie, čo zároveň znižuje selekčný tlak na rozvoj rezistencie patogéna.

 

Prípravok Nimrod  účinkuje 3 spôsobmi:

 • prípravok je po krátkej dobe odolný proti zmyvu dažďom, pretože je po aplikácii rýchlo rozvádzaný xylémom do celej rastliny,
 • vďaka translaminárnej distribúcii účinnej látky naprieč listom je taktiež kontrolovaná múčnatka na spodnej strane listov,
 • výsledkom fumigačného pôsobenia je lepšia redistribúcia účinnej látky v rastline a tak sú chránené aj časti rastlín priamo postrekom nezasiahnuté.

Dávka:

jabloň, hruška 0,5-0,75 l/ha

jahoda 1 l/ha

ruža a ruža podpníky 1-2 l/ha

ovocné škôlky a trvalky 0,6-2 l/ha

ríbezľa červená, ríbezľa biela, ríbezľa čierna 1 l/ha

malina, černica 1 l/ha

 

Viac informácií o dávke prípravku Nimrod v skenníku (hydorpónii) nájdete v etikete na pravej lište.

 

Jabloň, hruška: aplikujte od rastovej fázy červených púčikov do ukončenia rastu konárov (BBCH 57-91). Max. počet ošetrení za rok: 4x, interval medzi aplikáciami 10 dní, max. množstvo prípravku za rok 3 l/ha. Dávka vody: 1000-1500 l/ha. Max. koncentrácia 0,05%.

 

Jahoda: aplikujte od rastovej fázy 1.vyvinutého listu do fázy začiatku zrenia (BBCH 11-85). Max. počet ošetrení za rok: 4x, interval medzi aplikáciami 10 dní, max. množstvo prípravku za rok 4 l. Dávka vody: 300-600 l/ha

 

Ruža: aplikujte od rastovej fázy 5 listov do plného kvitnutia (BBCH 15-65). Max. počet ošetrení za rok: 2x, interval medzi aplikáciami 10 dní, max. množstvo prípravku za rok 4 l/ha. Do postrekovej kvapaliny môžu byť pridané povrchovo aktívne látky (surfaktanty).

Dávka vody: 500-1000 l/ha

 

Ruže a ruža podpníky (škôlky) : aplikujte od rastovej fázy 5 listov do začiatku opadu listov (BBCH 15-91). Max. počet ošetrení za rok: 2x, interval medzi aplikáciami 7 dní, max. množstvo prípravku za rok 4 l/ha. Do postrekovej kvapaliny môžu byť pridané povrchovo aktívne látky (surfaktanty). Dávka vody: 500-1000 l/ha

 

Ovocné škôlky a trvalky : aplikujte od rastovej fázy 5 listov do ukončenia rastu (BBCH 15-91). Max. počet ošetrení za rok: 2x, interval medzi aplikáciami 7 dní, max. množstvo prípravku za rok 4 l/ha. Do postrekovej kvapaliny môžu byť pridané povrchovo aktívne látky (surfaktanty). Dávka vody: 300-1000 l/ha.

 

Ríbezľa červená, ríbezľa biela, ríbezľa čierna, malina, černica: aplikujte od rastovej fázy nalievania púčikov do fázy 90% vyvinutých plodov (BBCH 51-79). Max. počet ošetrení za rok: 4x, interval medzi aplikáciami 12-14 dní. Dávka vody: 100-400 l/ha.

 

Miešateľnosť prípravku

Pre optimálny výsledok odporúčame aplikovať prípravok Nimrod sólo s dostatočným množstvom vody. Prípravok je miešateľný s insekticídom Pirimor,  v praxi je bežný jeho tank-mix s fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pre zvýšenie a zrýchlenie penetrácie prípravku Nimrod do rastlín a zvýšenie biologickej účinnosti odporúčame pridať zmáčadlo Velocity v koncentrácii 0,25 %.

 

Pre zabránenie vzniku problémov s fyzickou miešateľnosťou platí všeobecné odporúčanie pridávať prípravky s EC formuláciou do postrekovej kvapaliny ako posledné.

 

Kompatibilita s organizmami biologickej ochrany

Nimrod  je neškodný pre bežne používané organizmy biologickej ochrany (článkonožce, vrátane včiel, lienok, dravých roztočov a chrobákov). Bol pozorovaný mierne škodlivý účinok na pohyblivé štádiá užitočného organizmu Orius majusculus. Vo všeobecnosti môže byť Nimrod aplikovaný bez problémov spolu s biologickou ochranou a preto je ideálnou voľbou pre použitie v integrovanej ochrane. 

 

Balenie: 5 l

 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Fungicíd Nimrod je povolený do Integrovanej produkcie jabloní, hrušiek, ríbezlí, malín, černíc, jahôd, rajčiakov a uhoriek.

Bupirimate je  účinná látka známa svojím viacúrovňovým mechanizmom pôsobenia, preventívnym a kuratívnym účinkom proti múčnatke v mnohých ovocných a záhradných plodinách.

Účinná látka

bupirimate 200 g/l