Preskočiť
Insekticíd

PIRIMOR 50 WG

STÁLE TO VIE KAŽDÝ TVOR, NA VOŠKY JE PIRIMOR.

pirimor

Pirimor je selektívny insekticíd špeciálne vyvinutý proti všetkým druhom vošiek s rýchlym knock-down efektom.

Dávame do pozornosti novú minoritnú registráciu proti vlnačke krvavej v jadrovinách. 

Všeobecné informácie

Výhody použitia

 • pôsobí kontaktne, požerovo aj ako dýchací jed
 • v rastlinných pletivách sa translokuje a pôsobí hĺbkovo
 • má fumigačný efekt, t.j. kontroluje aj vošky priamo nezasiahnuté postrekom
 • selektívne pôsobenie iba na vošky vrátane vlnačky krvavej
 • dobre miešateľný s fungicídmi a listovými hnojivami registrovaný v integrovanej produkcii ovocia a zeleniny
 • pri kontakte s pôdou sa rýchlo rozkladá
 • bez rizika následných rezíduí v pôde
 • registrovaný do 42 plodín

Objavte novú minoritnú registráciu v nasledovných plodinách: Nektarinky, rynglota, drobné a bobuľové ovocie, malina, černica, jahoda, repa červená, šalotka, fazuľa, hrach, suché strukoviny, špargľa, ľan, proso, cirok, pšenica tvrdá, chren, okúhlica. Viac sa dočítate v etiketa na pravej lište.

Pôsobenie prípravku

Účinná látka prípravku pirimicarb patrí medzi karbamátové zlúčeniny. Je selektívny, účinkuje ako dotykový a dýchací jed pôsobiaci ako inhibítor cholínesterázy. V rastlinných pletivách je rýchlo translokovaný a pôsobí hĺbkovo. Po príjme pletivami je odolný proti zmytiu dažďom a UV stabilný. Prípravok Pirimor 50 WG aplikujte pri výskyte škodlivého činiteľa, resp. pri prekročení jeho prahu škodlivosti.

Odporúčané dávky vody sú pre jednotlivé plodiny nasledujúce:

 • kukurica, repka olejná, horčica, ďatelina, šalát, hlávková kapusta, tekvica, rajčiak, baklažán, kaleráb, melón, špenát, mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa, cesnak, uhorka: 400 - 600 l/ha
 • pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos, fazuľa na zrno, bôb, hrach, repa cukrová, repa kŕmna, zemiak, lucerna: 300 - 400 l/ha
 • mak, tabak, fenikel, mäta pieporná, náprstník vlnatý: 300 - 600 l/ha
 • slivka, čerešňa, marhuľa, broskyňa, paprika, okrasné rastliny: 400 - 1000 l/ha
 • lesné porasty: 300 l/ha

Dávka: 0,15 - 0,75 kg/ha

Balenie: 1 kg

 

Upozornenie

Počas horúceho slnečného počasia rastliny prípravkom neošetrujte. Zvlášť v sklenníkoch a za vysokých teplôt sa rastliny môžu počkodiť! Prípravok je pre včely škodlivý. Aplikujte len v bezletovom čase včiel, vo večerných hodinách! Aplikujte v bezveternom počasí; zabezpečte, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast! Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi, Chrysoperla carnea, Episyrphus balteatus škodlivý!

Miešateľnosť

Prípravok je kombinovateľný s fungicídmi. Pre zlepšenie účinku prípravku PIRIMOR 50 WG odporúčame pridať pomocnú látku ROLLWET

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčanie pre aplikáciu

Ľan

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0.5 kg/ha

Poznámka: Najneskoršia aplikácia v BBCH 75 - 80. Aplikujte max 2x v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 14 - 21 dní

Jabloň, hruška

Menej významné použitie proti voškám a vlnačke krvavej.

Dávka: 0,3 - 0.5 kg/ha

Dávka vody: 500-1000 l/ha

Interval medzi aplikáciami min. 7 dní.

Aplikujte na základe signalizácie v rastovom štádiu, kedy sú kvetné pupene viditeľné (ešte zatvorené) až do rastového štádia, kedy je ovocie zrelé pre zber (BBCH 55 – 87).

Repa cukrová, repa kŕmna

Dávka: 0,2 kg/ha

Poznámka: TM + 0,1 l/ha Karate Zeon. Max. 2x za vegetáciu. Min. interval medzi aplikáciami 1č dní.

Ochranná doba: AT

Zemiak

Dávka: 0,3 - 0.5 kg/ha

Poznámka: Aplikujte max 2x v intervale min. 10 dní.

Ochranná doba: 14 dní

Hrach

Dávka: 0,3 - 0.5 kg/ha

Poznámka: Aplikujte max 2x v intervale min. 7 -10 dní.

Ochranná doba: 3 dni

Kukurica

Dávka: 0,3 - 0.4 kg/ha

Poznámka: Aplikujte do BBCH 39, max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: AT

Špargľa

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0.5 kg/ha

Poznámka: Aplikujte max 2x za vegetáciu  v intervale min 20 dní.

Ochranná doba: 210 dní

Tabak

Dávka: 0.5 kg/ha

Poznámka: Aplikujte max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 14 dní

Šalát

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Ochranná doba: 7 dní

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: od 1.11 do 1.4. max 2x za vegetáciu, min. interval medzi aplikáciami 7 dní

Ochranná doba: 10 dní

Jahody

Menej významné použitie.

Dávka: 0,5 kg/ha

Poznámka: Aplikujte max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 3 dni

Fazuľa

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: Fazuľka na struky. Aplikujte max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 3 dni

Malina, černica

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: Aplikujte max 2x za vegetáciu  v intervale min. 14 dní.

Ochranná doba: 3 dni

Uhorka

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: Aplikujte max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní (sklenník, fóliovník)

Ochranná doba: 7 dní

Repka, horčica

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: Aplikujte do BBCH 80, max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: AT

Ďatelina

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: AT

Pšenica, jačmeň, raž, tritikale, ovos

Dávka: 0,15 - 0,26 kg/ha

Poznámka: Aplikujte do BBCH 85, max 2x za vegetáciu  v intervale min. 14 dní.

Ochranná doba: AT

Fazuľa na zrno, bôb

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 10 dní.

Ochranná doba: 14 dní

Lucerna

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 14 dní

Slivka, čerešňa, broskyňa

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 7 dní

Marhuľa

Dávka: 0,05  %

Poznámka: Aplikujte do BBCH 65, max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 7 dní

 

Paprika

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní (sklenník, fóliovník)

Ochranná doba: 3 dni

Hlávková kapusta, špenát

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní (sklenník, fóliovník)

Ochranná doba: 3 dni

Melón

Dávka: 0,05 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní (sklenník, fóliovník)

Ochranná doba: 3 dni

Rajčiak, baklažán, tekvica

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní (sklenník, fóliovník)

Ochranná doba: 3 dni

Kaleráb

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní

Ochranná doba: 7 dní

Mrkva, petržlen, paštrnák, cibuľa, cesnak

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 10 dní.

Ochranná doba: 7 dní

Fenikel

Dávka: 0,3 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 7 dní

Mäta pieporná, náprsník vlnatý

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu  v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 14 dní

Nektarinky, rynglota

Menej významné použitie.

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: 7 dní

Drobné a bobuľové ovocie (ríbezľa, egreš, čučoriedka, josta)

Menej významné použitie

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu v intervale min. 12 dní (sklenník, fóliovník)

Ochranná doba: 3 dni

Repa červená

Menej výzanmné použitie.

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu v intervale min. 14 dní.

Ochranná doba: 7 dní

Šalotka

Menej významné použtie.

Dávka: 0,05 - 0,075 %

Poznámka: max 2x za vegetáciu v intervale min. 7 dní.

Max. 0,45 kg/ha

Ochranná doba: 14 dní

Strukoviny na zrno

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu v intervale min. 10 dní.

Ochranná doba: 14 dní

Proso

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0,4 kg/ha

Poznámka: Aplikujte najneskôr do BBCH 39, max 2x za vegetáciu v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: AT

Cirok

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0,4 kg/ha

Poznámka: Aplikujte najneskôr do BBCH 39, max 2x za vegetáciu v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: AT

Pšenica tvrdá

Menej významné použitie.

Dávka: 0,15 - 0,26 kg/ha

Poznámka: Aplikujte najneskôr do BBCH 83 - 85, max 2x za vegetáciu v intervale min. 14 dní.

Ochranná doba: AT

Chren, hadomor španielsky

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu v intervale min. 10 - 12 dní.

Ochranná doba: 7 dní

Okrúhlica

Menej významné použitie.

Dávka: 0,3 - 0,5 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu v intervale min. 14 dní.

Ochranná doba: 7 dní

Mak

Dávka: 0,3 kg/ha

Poznámka: max 2x za vegetáciu v intervale min. 7 dní.

Ochranná doba: AT