Fungicide

Solofol

Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management

Solofol - fungicide

Algemene informatie

Onze oplossing

 

Recentelijk is de toelating van Solofol uitgebreid: het middel is nu ook toegelaten voor boldompeling en gewasbespuitingen in de teelt van alle bloembol- en -knolgewassen.

Solofol is een sterke, preventieve schimmelbestrijder op basis van de werkzame stof folpet (80%). Folpet is een zogenaamde multisite: het grijpt in op meerdere punten van de levenscyclus van de schimmel en verlaagt daarmee de selectiedruk. Ofwel: minder risico op resistentie-ontwikkeling. Frequent gebruik, eventueel in wisselschema’s, is mogelijk.

Solofol is snel regenvast door de folpet in de formulering. Solofol is mengbaar en bruikbaar met andere fungiciden en insecticiden.

  • Toegelaten in alle bloembol- en -knolgewassen
  • Boldompeling én gewasbespuiting
  • Preventieve werking
  • Zeer lage kans op resistentie
  • Snel regenvast

 

Toelatingen per gewas

Druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)

voor dosisinformatie, zie etiket