Overslaan en naar de inhoud gaan
Fungicide

Solofol

Sterkste bedekkings fungicide, beste antiresistentie management

Solofol - fungicide

Algemene informatie

Onze oplossing

Recentelijk is de toelating van Solofol uitgebreid: het middel is nu ook toegelaten voor boldompeling en gewasbespuitingen in de teelt van alle bloembol- en -knolgewassen.

Solofol is een sterke, preventieve schimmelbestrijder op basis van de werkzame stof folpet (80%). Folpet is een zogenaamde multisite: het grijpt in op op verschillende momenten in de levenscyclus van de schimmel en vermindert zo de selectiedruk. Met andere woorden: minder risico op  op het ontwikkelen van resistentie. Frequent gebruik, eventueel in wisselschema’s, is mogelijk.

Solofol is snel regenvast door de folpet in de formulering.

Solofol is mengbaar en bruikbaar met andere insecticiden en fungiciden.

  • Toegelaten in alle bloembol- en -knolgewassen
  • Boldompeling én gewasbespuiting
  • Preventieve werking
  • Zeer lage kans op resistentie

Toelatingen per gewas

Druivelaars (voor wijnproductie) (open lucht)

voor dosisinformatie, zie etiket