Fungicide

Spyrale

Fungicide in bieten

Spyrale - fungicide

Algemene informatie

Onze oplossing

 

Spyrale is een fungicide in bieten. De werkzame stoffen in Spyrale zijn 375 gr/ltr fenpropidin en 100gr/ltr difenoconazool. Het is een EC-formulering.

Spyrale bestrijdt Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola), Ramularia (Ramularia beticola), roest (Uromyces betae), meeldauw (Erysiphe betae). Spyrale mag 1x per seizoen worden ingezet. De dosering is 1ltr/ha.

 

Toelatingen per gewas

Suikerbieten, voederbieten (Open lucht)

voor dosis informatie, zie etiket