Overslaan en naar de inhoud gaan
Herbicide

Agil

Systemisch contactmiddel tegen grassen

Agil

Algemene informatie

Onze oplossing

 

Agil is een systemisch contactmiddel en wordt snel opgenomen door de bladeren.

De actieve stof wordt door de sapstromen meegevoerd naar de meristemen waardoor de groei gestoord wordt met afsterven van de grasonkruiden tot gevolg. Het transport van Agil door de ondergrondse vertakkingen van een doorlevend gras duurt ± 3 weken. Agil wordt toegepast in na-opkomst van de grassen. Om eenjarige grassen goed te bestrijden is groeizaam weer gewenst. De overblijvende grassen (kweek) worden het best bestreden in het stadium 15 - 25 cm.

 

Toelatingen per gewas

Aardappelen (open lucht) (Solanum tuberosum)

Dosering: Eenjarige grasachtige onkruiden voor uitstoeling: 0,75 L/ha en tijdens uitstoeling: 1 L/ha.
Raaigras en/of wilde haver voor uitstoeling: 1 L/ha en tijdens uitstoeling: 1,2 L/ha.
Kweekgrass 15-20 cm : 1,5 L/ha of gefractioneerd 2 x 0,75L/ha

Toepassen in na-opkomst van de grassen. Agil kan in elk stadium van het gewas worden toegepast. Geen uitvloeier toevoegen. Verspuiten met 100 - 400 L water/ha.
Veiligheidstermijn: 42 dagen
Driftreducerende maatregelen: -

Aardappelpootgoedteelt (Solanum tuberosum)

Dosering: Eenjarige grasachtige onkruiden voor uitstoeling: 0,75 L/ha en tijdens uitstoeling: 1 L/ha.
Raaigras en/of wilde haver voor uitstoeling: 1 L/ha en tijdens uitstoeling: 1,2 L/ha.
Kweekgrass 15-20 cm : 1,5 L/ha of gefractioneerd 2 x 0,75L/ha

Toepassen in na-opkomst van de grassen. Agil kan in elk stadium van het gewas worden toegepast. Geen uitvloeier toevoegen. Verspuiten met 100 - 400 L water/ha.
Veiligheidstermijn: 42 dagen
Driftreducerende maatregelen: -

Bieten (Beta vulgaris)

Dosering: Graanopslag voor de uitstoeling:0,75 L/ha en tijdens de uitstoeling:1 L/ha.
Kweekgras 15-20 cm : 1,5 L/ha of gefractioneerd 2 x 0,75L/ha
Raaigras en/of wilde haver voor uitstoeling: 1 L/ha en tijdens uitstoeling: 1,2 L/ha.
Eenjarige grasachtige onkruiden voor uitstoeling: 0,75 L/ha en tijdens uitstoeling: 1 L/ha.
Hanepoot voor de uitstoeling: 0,75 L/ha, tijdens de uitstoeling: 1 L/ha, weinig ontwikkeld onkruid (max 1 - 2 bladeren) gefractioneerd: 2 x 0,2 L/ha.
Wilde haver voor de uitstoeling: 1 L/ha, tijdens de uitstoeling: 1,2 L/ha, weinig ontwikkeld onkruid (max 1 - 2 bladeren) gefractioneerd: 2 x 0,4 L/ha.
Duist voor de uitstoeling: 0,75 L/ha, tijdens de uitstoeling: 1 L/ha, weinig ontwikkeld onkruid (max 1 - 2 bladeren) gefractioneerd: 2 x 0,2 L/ha.

Opmerking: Lagere doses mogen niet gebruikt worden op zware bodems en/of wanneer er vermoedens bestaan omtrent optreden van resistentie. Agil steeds toepassen in menging met een hiertoe erkend additief.
Toepassen in na-opkomst van de grassen. Agil kan in elk stadium van het gewas worden toegepast. Geen uitvloeier toevoegen. Verspuiten met 100 - 400 L water/ha.
Bij een onkruidbestrijdingssysteem met gefractioneerde toepassingen en het gebruik van mengsels van herbiciden in na-opkomst, kunnen de vermelde gefractioneerde doses gebruikt worden in functie van het stadium van de grasachtige onkruiden en onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Veiligheidstermijn: 28 dagen
Driftreducerende maatregelen: -

Koolzaad (open lucht) (Brassica napus subsp. napus)

Dosering: Eenjarige grasachtige onkruiden voor uitstoeling: 0,75 L/ha en tijdens uitstoeling: 1 L/ha.
Raaigras en/of wilde haver voor uitstoeling: 1 L/ha en tijdens uitstoeling: 1,2 L/ha.
Kweekgras 15-20 cm : 1,5 L/ha of gefractioneerd 2 x 0,75L/ha

Toepassen in na-opkomst van de grassen. Agil kan in elk stadium van het gewas worden toegepast. Geen uitvloeier toevoegen. Verspuiten met 100 - 400 L water/ha.
Veiligheidstermijn: 42 dagen
Driftreducerende maatregelen: -

Voedererwten (open lucht) (Pisum sativum subsp. arvense)

Dosering: Eenjarige grasachtige onkruiden voor uitstoeling: 0,75 L/ha en tijdens uitstoeling: 1 L/ha.
Raaigras en/of wilde haver voor uitstoeling: 1 L/ha en tijdens uitstoeling: 1,2 L/ha.
Kweekgras 15-20 cm : 1,5 L/ha of gefractioneerd 2 x 0,75L/ha

Toepassen in na-opkomst van de grassen. Agil kan in elk stadium van het gewas worden toegepast. Geen uitvloeier toevoegen. Verspuiten met 100 - 400 L water/ha.
Veiligheidstermijn: 42 dagen
Driftreducerende maatregelen: -