Overslaan en naar de inhoud gaan
Herbicide

Chloortoluron 500 SC

Herbicide voor de bestrijding van éénjarige onkruiden

Chroortoluron - herbicide

Algemene informatie

Onze oplossing

Selectief herbicide voor wintergranen (wintergerst, wintertarwe, spelt en triticale) in vóór- en na-opkomst tegen éénjarige grassen als duist, wilde haver, windhalm, alsook tegen de meeste breedbladige zaadonkruiden (kamille, muur, veelknopigen, enz.).
Tegen onkruiden in appel- en perenbomen, kwekerijen van fruitbomen en -struiken en sierbomen en -heesters.

Toelatingen per gewas

Appel en perenbomen, kwekerijen van fruitbomen en -struiken

Dosering: Toepassingsstadium: vanaf maart over naakte grond en voor de bladvorming
Ter bestrijding van eenjarige onkruiden (grasachtig en tweezaadlobbig): 6 L/ha eventueel gefractioneerd toepassen.

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.

Sierbomen en -heesters (niet bestemd voor consumptie)

Dosering: Toepassingsstadium: vanaf maart over naakte grond en voor de bladvorming
Ter bestrijding van eenjarige onkruiden (grasachtig en tweezaadlobbig): 6 L/ha eventueel gefractioneerd toepassen.

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.

Spelt

Dosering: Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01-08) of na-opkomst (BBCH 25-29, middel tot einde uitstoeling).
Ter bestrijding van eenjarige onkruiden (grasachtig en tweezaadlobbig) w.o. duist:
- 3 L/ha op zandgrond
- 3 - 3,5 L/ha op zandleem- en leemgrond
- 3,5 - 4 L/ha op kleigrond
- 4,5 - 5 L/ha op zeepolders

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.
Ook in de zaadproductie van deze gewassen.
Max 1 toepassing per jaar.

Triticale

Dosering:
Toepassingsstadium: Voor-opkomst BBCH 01-08) of na-opkomst (BBCH 25-29, midden tot einde uitstoeling).
Ter bestrijding van eenjarige onkruiden (grasachtig en tweezaadlobbig) w.o. duist : 3 L/ha

Sommige tarwe en triticalevariëteiten zijn gevoelig voor het product. ... Informeer bij de leverancier over eventuele gevoeligheid van de variëteit in kwestie
Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.
Ook in de zaadproductie.
Max 1 toepasingen per jaar.

Wintergerst en spelt

Dosering:
Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01-08) of na-opkomst (BBCH 25-29, middel tot einde uitstoeling).
Ter bestrijding van eenjarige onkruiden (grasachtig en tweezaadlobbig) w.o. duist:
- 3 L/ha op zandgrond
- 3 - 3,5 L/ha op zandleem- en leemgrond
- 3,5 - 4 L/ha op kleigrond
- 4,5 - 5 L/ha op zeepolders

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek.
Ook in de zaadproductie van deze gewassen.
Max 1 toepassing per jaar.

Wintertarwe

Dosering: Toepassingsstadium: Voor-opkomst (BBCH 01-08) of na-opkomst (BBCH 25-29, middel tot einde uitstoeling).
Ter bestrijding van eenjarige onkruiden (grasachtig en tweezaadlobbig) w.o. duist:
- 3 L/ha op zandgrond
- 3 - 3,5 L/ha op zandleem- en leemgrond
- 3,5 - 4 L/ha op kleigrond
- 4,5 - 5 L/ha op zeepolders

Driftreducerende maatregelen: Bufferzone van 5 m met klassieke techniek
Ook in de zaadproductie
Max 1 toepassing per jaar
Sommige tarwe en triticalevariëteiten zijn gevoelig voor het product. ... Informeer bij de leverancier over eventuele gevoeligheid van de variëteit in kwestie.