Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Racer 25 EC

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70261/12.12.2017

racer

Γενικές πληροφορίες

Προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων πλατύφυλλων και μερικών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τις ρίζες, το στέλεχος και τα κολεόπτιλα. Δρα εμποδίζοντας τη σύνθεση των καρωτινοειδών που εμποδίζει τη φωτοοξείδωση της χλωροφύλλης.

H καλύτερη εκκίνηση!

  • Εξασφαλίζει καθαρό και σίγουρο ξεκίνημα των καλλιεργειών εξουδετερώνοντας τα δύσκολα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια.
  • Έχει σταθερή αποτελεσματικότητα που διαρκεί καθ’ όλη την κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης των φυτών.
  • Αντιμετωπίζει ζιζάνια που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα της ομάδας των ALS.