Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΑιΘΕΝτόΟΛ

Συμμετοχή της ADAMA στο ερευνητικό έργο "ΑιΘΕΝτοΟΛ"

Ερευνητικό έργο
ΑιΘΕΝτόΟΛ

Συμμετοχή της Adama στο ερευνητικό έργο «ΑιΘΕΝτοΟΛ»

Η εταιρεία Adama Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. Λύσεις για τη Γεωργία συμμετείχε στο ερευνητικό έργο «ΑιΘΕΝτοΟΛ» (https://ethentol.gr/) με τίτλο «Αξιοποίηση αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών για την παρασκευή εντομοπροστατευτικών σε καλλιέργειες κηπευτικών» (Κωδικός Έργου: Τ2ΕΔΚ – 03105) στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος».