Farmer in the field

אדמה מכתשים

אדמה מכתשים הינה חלק מקבוצת אדמה, אחת מהחברות המובילות בעולם המספקת פתרונות להגנה על גידולים ויבולים. אדמה מכתשים עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק חומרים להגנת הצומח וכימיקלים לתעשיות שונות.