דילוג לתוכן העיקרי
Peach

המלצות להגנה על האפרסק/נקטרינה שלך

פתרונות אדמה מכתשים לפגעים באפרסק

משתפים פעולה לאורך כל השנה עם הפתרונות של אדמה מכתשים שלב אחר שלב.

פתרונות אדמה מכתשים לפגעים נקטרינה

קוטלי עשבים

משתפים פעולה לאורך כל השנה עם הפתרונות של אדמה מכתשים שלב אחר שלב.

קוטלי מזיקים

קוטלי מזיקים
לטיפול בציקדות אנו ממליצים על:
 • אומי -  קוטל ציקדות במהירות וביעילות. מכיל חומר פעיל חדש 
 • אפלורד -  משבש את מנגנון יצירת הכיתין בחרק ובכך פוגע בתהליך הנשל 
 • קוהינור - התכשיר המוביל להדברת ציקדות וכנימות עלה בהגמעה ובריסוס 
 • מאבריק - קוטל ציקדות מקבוצת הפירטרואידים 
 • אצטאסטאר - תערובת המכילה שני מנגנוני פעולה מקבוצת הניאוניקוטינואידים והפירטרואידים להדברת מגוון מזיקים רחב 
 • רוגור כחול - זרחן אורגני, מעכב את פעולת האנזים כולין אסתראז. קוטל חרקים סיסטמי להדברת מזיקים במטע 
לטיפול באנרסיה אנו ממליצים על:
 •  אמפליגו - מכיל שני חומרים פעילים מקבוצות כימיות שונות להגברת יעילות ולמניעת עמידות 
 • דנים פיט - סינרגיה של שני חומרים פעילים מעולים, להדברה מהירה וארוכת טווח של זחלי עשים 
 • צ'קמייט אנרסיה - פרומון לבלבול של אנרסיה (עש המשמש). מיועד להפרעת זיווג של אנרסיה במטעים 
לטיפול בזבוב פירות אנו ממליצים על:
 •  נימיקס - קוטל חרקים טבעי המופק משמן זרעי עץ האיזדרכת ההודי neem 
 • רוגור כחול - Dimethoate זרחן אורגני, מעכב את פעולת האנזים כולין אסתראז. קוטל חרקים סיסטמי להדברת מזיקים במטע 
 • מאבריק - קוטל זבוב פירות מקבוצת הפירטרואידים 
לטיפול בחיפושית קליפה אנו ממליצים על:
 • רימון פאסט - תכשיר להדברת עשים בגידולי שדה, מטעים וירקות 
 • מאבריק - קוטל חיפושית קליפה מקבוצת הפירטרואידים
 • אפלורד - משבש את מנגנון יצירת הכיתין בחרק ובכך פוגע בתהליך הנשל 
 • אצטאסטאר - תערובת המכילה שני מנגנוני פעולה מקבוצת הניאוניקוטינואידים והפירטרואידים

קוטלי מחלות

קוטלי מחלות
לטיפול בקמחון אנו ממליצים על:
 • נמרוד -  קוטל פטריות סיסטמי בעל מנגנון פעולה ייחודי מכיל
 • וינטו - תערובת של שני חומרים פעילים, יעיל במניעת קמחון 
 • אופיר 2000 - קוטל פטריות סיסטמי להדברת מחלות הקימחון והקמחונית בגידולים שונים 
 • אזימוט - קוטל פטריות המכיל שני חומרים פעילים להדברת קמחון במטעים
 • אורטיבה טופ - קוטל פטריות רחב טווח להדברת מחלות בשום, בצל, חימצה, תפוח אדמה ומטעים
 • הליוגופרית - גופרית בפורמולציה ייחודית ובטוחה יותר לגידול
 • פריורי אקסטרה - מכיל 2 חומרים פעילים לשיפור היעילות והפחתת הסיכון בפיתוח עמידות
 • סיסטאן - קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים להדברת מחלות במטע, בירקות ובפרחים  
 • שביט- תכשיר למניעת קימחון
 • תיוביט - פורמולציה ייחודית של גופרית להדברת קימחון וקימחונית במטעים וירקות קימחון
לטיפול ברקבנות אנו ממליצים על:
 • סקולאר - תכשיר ייחודי המשפיע על נשימת הפטריות למניעת רקבונות באחסון
למניעת חילדון אנו ממליצים על:
 • פריורי אקסטרה - מכיל 2 חומרים פעילים לשיפור היעילות והפחתת הסיכון בפיתוח עמידות אזימוט
 • אזימוט - קוטל פטריות המכיל שני חומרים פעילים להדברת חילדון במטעים
 • אורטיבה טופ - קוטל פטריות רחב טווח להדברת מחלות בשום, בצל, חימצה, תפוח אדמה ומטעים
 • מרפאן 50/80 - תכשיר מקבוצת הפטלמידים להדברת מחלות במטעים וכרם
 • סיסטאן - קוטל פטריות מקבוצת הטריאזולים להדברת מחלות במטע, בירקות ובפרחים

קוטלי עשבים

קוטלי עשבים
לטיפול בעשבים אנו ממליצים על:
 • רונדופז - קוטל עשבית סיסטמי, בלתי בררני, המיועד לקטילת עשביה קיימת
 • אקופרט - קוטל מגע המיועד להדברת עשבים רחבי עלים
 • אמינופיליק - קוטל עשבים רחבי עלים חד ורב שנתיים בחיטה, מטעים, לאורך פסי רכבת וצדי דרכים בינעירוניות, שטחים סביב יישוב ומתקנים חקלאיים ללא צמחי תרבות
 • אוקסיפסט - מכיל קוטל עשבים משולב סיסטמי לא בררני, בעל פעילות מהירה, המיועד להדברת עשבים קיימים 
 • אלבר סופר - קוטל עשבים בררני להדברת עשבים רחבי עלים
 • ברנר - קוטל עשבים כללי, בלתי בררני, נקלט דרך חלקי הצמח הירוקים, אינו נקלט דרך השורשים וחסר פעילות שארתי בקרקע