אצטאסטאר

תכשיר להדברת חרקים במטעים, גד"ש וירקות. תערובת המכילה שני מנגנוני פעולה מקבוצת הניאוניקוטינואידים והפירטרואידים.

אצטאסטאר

מזיקים עיקריים

  • פסילת האגס

  • ציקדות

  • כנימת עש הטבק

  • זחל ורוד

  • פסילת הגזר

מידע נוסף

תכשיר להדברת חרקים במטעים, גד"ש וירקות. תערובת המכילה שני מנגנוני פעולה מקבוצת הניאוניקוטינואידים והפירטרואידים.

חומר פעיל

Acetamiprid + Bifenthrin