Izlaist

Cīņa pret kukuļņemšanu un korupciju

ADAMA ir apņēmusies ievērot augstākos ētikas standartus un ievēro visus piemērojamos likumus, noteikumus un noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu gan publisku, gan privātu kukuļdošanu un korupciju organizācijā. Šajā politikā ir sīki aprakstīta šo saistību nozīme un sekas, kā arī veidi, kā tās būtu jāīsteno.

Šī politika attiecas uz visiem ADAMA darbiniekiem, direktoriem, amatpersonām un trešajām personām, kas darbojas ADAMA vārdā, sniedz pakalpojumus un piegādā produktus.