Izlaist

Uzvedības kodekss

ADAMA Agricultural Solutions 1 ir pasaules līmeņa uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē ar daudzveidīgu un pastāvīgi mainīgu darba vidi dažādu kultūru, paražu, tiesiskā regulējuma un citu iemeslu dēļ. Uzņēmumam ir būtiski pieņemt “Rīcības kodeksu”, kura noteikumi attieksies uz valsts aģentūrām, piegādātājiem, patērētājiem, konkurējošām komercsabiedrībām, sabiedrību, kurā uzņēmums darbojas, un būs saistoši visiem uzņēmuma pārstāvjiem, ti, biroja ierēdņi, vadītāji un darbinieki2. Uzvedības kodekss neparedz jaunus uzvedības noteikumus, tas tikai formalizē uzņēmuma pieņemtos un piemērotos uzvedības noteikumus. Uzņēmumam un tā darbiniekiem pastāvīgi jācenšas uzlabot un mudināt citus ievērot uz viņiem attiecināmo Uzvedības kodeksu.

Lai izlasītu visu Rīcības kodeksu, lejupielādējiet to, noklikšķinot uz saites lapas labajā pusē.

1 — šī kodeksa izpratnē termins “ADAMA” vai “Uzņēmums” nozīmē ADAMA Agricultural Solutions Ltd., tostarp visus tai tieši un netieši piederošos meitasuzņēmumus.

2. Šī kodeksa izpratnē termins “darbinieks” nozīmē ADAMA darbinieku, tostarp uzņēmuma ierēdņus un pakalpojumu sniedzējus (vadības pakalpojumi, konsultāciju pakalpojumi utt.).