Mirador Forte

Veseli augi - augstāka raža!

Mūsu risinājums

Mirador Forte – sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas kviešu, vasaras kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, auzu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras tritikāles, ziemas rapša un vasaras rapšas sējumos.

Mirador Forte – suspensijas koncentrāts, kas satur divas darbīgās vielas- tebukanozolu 100 g/L un azoksistrobīnu 60 g/L , ar atšķirīgu iedarbības veidu uz sēņu slimību ierosinātājiem, tāpēc tās savstarpēji papildina vien otru un samazina rezistences veidošanās risku.Šo darbīgo vielu kombinācija nodrošina efektivitāti pret plaša spektra graudaugu slimībām, kā arī pret balto un pelēko puvi rapsī.

* Divas darbīgās vielas pastiprina viena otras iedarbību.

* Ilgstoša aizsardzība un ārstējoša iedarbība.

* Plaši lietojams graudaugu un rapšu sējumos.

* Samazināta slimības ierosinātāju rezistence.

* Fizioloģiskais augu “zaļēšanas” efekts

Ziemas kvieši, vasaras kvieši


informācija par devu skatīt etiķeti

Ziemas mieži, vasaras mieži

informācija par devu skatīt etiķeti

Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle

informācija par devu skatīt etiķeti

Rudzi

informācija par devu skatīt etiķeti

Auzas

informācija par devu skatīt etiķeti

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

informācija par devu skatīt etiķeti

Ziemas rapsis, vasaras rapsis

informācija par devu skatīt etiķeti

Darbīgā viela

azoksistrobīns 60 g/L (5.7% w/w) + tebukonazols 100 g/L (9.5% w/w)