Przejdź do treści
fungicyd

FORAPRO®

Naładowany skutecznością!
Poznaj siłę protiokonazolu wzmocnionego fenpropidyną aby jeszcze lepiej chronić zboża przed chorobami w terminie T1.

Forapro 425 EC
Przeczytaj: FORAPRO – skuteczność której oczekujesz w T1

Forapro

Forapro® jest fungicydem do stosowania w zbożach w terminie T1, zwalczający szerokie spektrum chorób, zawierającym protiokonazol wzmocniony przez fenpropidynę, opracowany w unikalnej technologii Asorbital.​

Dzięki formulacji Asorbital środek jest lepiej pobierany, wykazuje znakomite właściwości systemiczne co wpływa na niezawodne zwalczanie najważniejszych chorób zbóż jak septoriozę, DTR brunatną plamistość liści, rdzę brunatną, rdzę żółtą, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę, plamistość siatkową jęczmienia oraz mącznika prawdziwego zbóż.  

Zalety produktu:

  • Znakomicie zwalcza mączniaka, septoriozy i rdze.​​
  • Fenpropidyna niezawodnie zwalcza mączniaka prawdziwego zbóż, jednocześnie przeciwdziała powstawaniu odporności.​
  • Technologia Asorbital podnosi zdolność przenikania produktu i działanie systemiczne wewnątrz rośliny. ​
  • Zapewnia znakomitą ochronę przed chorobami co wpływa na lepszą zdrowotność i wyższy plon.  

Zawartość substancji czynnych:

  • Fenpropidyna – związek z grupy morfolin - 250 g/l (24,04%) 
  • Protiokonazol - związek z grupy triazoli– 175 g/l (16,83%)
     

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

PSZENICA OZIMA

brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

Uwaga: Środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie pszenicy ozimej przed septoriozą paskowaną liści pszenicy i brunatną plamistością liści.

 

JĘCZMIEŃ OZIMY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelanie w źdźbło) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

PSZENICA JARA

brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 

Uwaga: Środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie pszenicy jarej przed septoriozą paskowaną liści pszenicy i brunatną plamistością liści. 

 

JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż. 

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha 

Termin stosowania: 

Środek stosować zapobiegawczo lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od fazy początku wzrostu źdźbła (strzelania w źdźbło) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 30-65). 

Liczba zabiegów: 1 

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Podczas stosowania środka nie dopuścić do: 

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, 

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

Środek wykazuje średni poziom skuteczności w ochronie pszenicy ozimej i pszenicy jarej przed septoriozą paskowaną liści pszenicy i brunatną plamistością liści. 

Środek zawiera dwie substancje czynne: fenpropidynę z grupy morfolin (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli, inhibitory reduktazy i izomerazy, SBI - II, wg klasyfikacji FRAC Grupa 5) oraz protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI - I, fugicydy DMI, wg klasyfikacji FRAC grupa 3). 

W ramach strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się m. in.: 

- stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych (tj. na początku okresów infekcji pierwotnych lub wtórnych). W razie braku możliwości wykonania zabiegu zapobiegawczego 

dopuszczalne jest jednak zastosowanie środka w późniejszych fazach infekcji (w zabiegach interwencyjnych lub wyniszczających). 

- stosowanie środka w pełnej zalecanej dawce, także w przypadku stosowania środka w mieszaninach zbiornikowych z innymi środkami grzybobójczymi, 

- stosowanie środka wyłącznie 1 raz w sezonie wegetacyjnym, 

- włączenie do przyjętego programu ochrony środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup wg klasyfikacji FRAC, o odmiennych mechanizmach działania, dla których nie występuje ryzyko odporności krzyżowej patogenów na substancje czynne z grupy 3 i z grupy 5 wg klasyfikacji FRAC (stosowanie środków przemienne lub w mieszaninie zbiornikowej), 

- włączenie do przyjętego programu ochrony przed chorobami innych niż chemiczne metod zwalczania, zgodnych z zasadami integrowanej ochrony np. uprawa odmian odpornych, właściwe zmianowanie. 

OKRESY KARENCJI

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): Niewymagany

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.