Przejdź do treści
herbicyd

HEROLD® 600 SC

Herold 600 SC

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 200 g/l (16,1%) 
  • flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 400 g/l (32,3%).

Herold 600 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY 

Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów, a zastosowany po wschodach chwastów wchłaniany jest także przez ich liście, natomiast flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. 

Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. 

Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny, marunna bezwonna (do fazy pierwszych liści właściwych), miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy, rdest powojowy, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmata.

Szczegółowe informacje

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha. 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,35 l/ha. 

Wyższą dawkę środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych. 

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, jednorazowo w okresie wegetacji roślin, po wschodach zbóż – od fazy szpilkowania (BBCH 10) do końca wegetacji jesiennej. Zabieg wykonać na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w okresie kiełkowania lub krótko po ich wschodach (w fazie siewek), na dobrze uprawioną (bez grud) glebę. 

Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną. 

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. 

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią. 

Na glebach próchniczych i czarnoziemach środek może wykazywać obniżoną skuteczność chwastobójczą. 

Środka nie stosować: 

− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę, 

− w zbożach z wsiewką roślin motylkowych. 

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 

Zalecane ciśnienie robocze: 2-4 barów. Odległość belki polowej od powierzchni pola: 50-60 cm.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po upływie minimum 3 miesięcy, wiosną po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniak, kukurydzę. 

OKRESY KARENCJI

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): 

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): 

Nie dotyczy 

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: 

Nie dotyczy