Przejdź do treści
herbicyd

Vernal® 250 EC

Vernal 250 EC

Informacje ogólne

Herbicyd

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ:

  • flurochloridon (związek z grupy pochodnych pyrolidonu) - 250 g/l

Substancje niebezpieczne nie będące substancją biologicznie czynną: cykloheksanon, węglowodory, C9, aromatyczne.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Szczegółowe informacje

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Selektywny herbicyd doglebowy działający na chwasty głównie w okresie ich kiełkowania. W małym stopniu działa na chwasty po wschodach.

Pobierany jest poprzez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów.

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średniowrażliwe np.: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny.

Chwasty odporne np.: marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny. 

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

A) PSZENICA OZIMA

Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3 - 4 cm.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l – 2 l/ha

B) PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l – 1,5 l/ha

C) ZIEMNIAKI

Opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3 - 5 dni po posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha

2. ROŚLINY WARZYWNE

A) MARCHEW, PIETRUSZKA

Opryskiwać do 5 dni po siewie.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l – 3 l/ha

B) SELER

Opryskiwać do 3 dni po posadzeniu roślin.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l – 3 l/ha

C) PASTERNAK

Opryskiwać do 5 dni po siewie.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI:

1. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach o dużej zawartości próchnicy.

2. Vernal 250 EC może spowodować przemijające jasne przebarwienia wschodzących roślin uprawnych, które nie wpływają na plon.

3. W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu, na brzegach liści roślin uprawnych mogą wystąpić przejściowe jasne przebarwienia, również nie wpływające na plon.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż ozimych. W przypadku konieczności zaorania zbóż (w wyniku wymarznięcia, uszkodzenia przez choroby lub szkodniki), w których zastosowano jesienią Vernal 250 EC , wiosną można uprawiać: ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, marchew, pasternak, pietruszkę, seler, czosnek, bobik i groch, natomiast nie uprawiać buraków, gorczycy, rzepaku jarego, kapusty i innych roślin z rodziny krzyżowych.

Po zbiorze ziemniaków, marchwi, pietruszki, selera i pasternaku traktowanych środkiem Vernal 250 EC lub w przypadku zaorania plantacji tych roślin, na tym samym polu, po bronowaniu można uprawiać: pszenicę ozimą, żyto, pszenżyto, ziemniaki, słonecznik, czosnek, marchew, pasternak, pietruszkę i seler, a po wykonaniu orki również kukurydzę. Nie uprawiać (w tym samym roku) buraków, gorczycy, rzepaku ozimego, kapusty i innych roślin krzyżowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Środka (również w mieszaninach) nie stosować:

- w czasie wschodów i po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich uszkodzenia,

- aparaturą agrolotniczą,

- w temperaturze powyżej 25˚C,

- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury.

2. Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe gdy ciśnienie wynosi 2-3 atm. A prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

OKRESY KARENCJI

OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN