Mergi la conţinutul principal
Insecticide

Ninja

A doua denumire comercială a produsului Karate Zeon

ninja insecticid lamda cihalotrin
  • Perioadă lungă de protecție, datorită tehnologiei de microincapsulare Zeon
  • Penetrează rapid cuticula insectei
  • Fără pierderi în atmosferă la aplicare

Informații generale

Mod de acțiune

Produsul este un insecticid piretroid, eficient, cu o puternică acțiune de contact și ingestie asupra unei game largi de dăunători. După aplicare, substanța activă penetrează rapid cuticula insectei, acționând asupra sistemului nervos, dăunătorii încetează să se hrănească, după care paralizează și mor repede. Datorită tehnologiei Zeon, se degradeză mai lent și are eficacitate o perioadă mai îndelungată.

Recomandări de aplicare

NINJA se aplică prin stropiri, la avertizare, în timpul perioadei de vegetație.

Se umple pe jumătate rezervorul mașinii de stropit cu apă curată. Se adaugă cantitatea necesară de NINJA și se completează cu apă, agitându-se continuu până la umplere. Pentru a se asigura un efect maxim de combatere, se recomandă o acoperire cât mai bună și uniformă a culturilor tratate. Se va evita aplicarea la temperaturile ridicate din timpul zilei, când dăunătorii sunt puțin expuși și fotodegradarea este intensă. 

Nu se vor aplica mai mult de 3 tratamente cu produsul NINJA pe sezon. În cazul pulverizării aeriene, se aplică maximum 2 tratamente/sezon la un interval de 12 zile în cazul culturilor de câmp (cereale, porumb, rapiță și floarea-soarelui) și 7-10 zile pentru arbori izolați și de aliniamente și molid.

La grâu și orz, NINJA se aplică foliar, începând cu apariția primei frunze până la umplerea bobului 70 %.

Pentru rapiță, tratamentele se vor efectua în toamnă în conformitate cu avertizările locale, la atingerea pragului economic de dăunare pentru fiecare dăunător în parte. La porumb și floare-soarelui, se aplică tratamente foliare, la cel puțin o săptămână după răsărire sau la identificarea în teren a 2-3 dăunători/mp.

La cireș și piersic, se vor aplica maximum 2 tratamente pe sezon la un interval de minim 10 zile. Ninja poate fi aplicat atât cu echipamente terestre, cât și cu echipamente pentru pulverizarea aeriană. Se va respecta zona tampon corespunzătoare culturii și tipului de echipament de aplicare, folosit așa cum este indicat pe etichetă.

Aplicarea aeriană este autorizată doar pentru culturi de câmp (cereale, porumb, rapiţă şi floarea-soarelui), pentru arbori izolaţi şi de aliniamente şi molid.

Culturi și doze omologate

Grâu

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Eurygaster integriceps (Ploșnița cerealelor) 0,15 l/ha 30

Cartof

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Leptinotarsa decemlineata (Gândacul din Colorado) 0,2 l/ha 14

Cereale păioase (grâu, orz, ovăz)

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Lema melanopa (Gândacul bălos) 0,15 l/ha 30

Vița de vie

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Lobesia botrana (Molia viței de vie) 0,15 l/ha ȋn 1000 l apă/ha (0,015 %) (15-30 de zile interval ȋntre tratamente) 7

Cireș

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Rhagoletis cerasi (Musca cireșelor) 0,015% 7

Prun

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Cydia funebrana (Viermele prunelor) 0,015% 7
Eurytoma schreineri (Viespea seminţelor), Hoplocampa spp. (Viespi) 0,015% (0,15 l/ha ȋn 1000 l apă) 7

Măr

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Cydia pomonella (Viermele merelor), Afide 0,015% 7
Insecte minatoare (Stigmella malella, Leucoptera
malifoliella, Phyllonorichter blancardella)
0,015% (0,225 l/ha ȋn 1000 l apă) 7

Piersic

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Myzodes persicae (Păduchele verde), Cydia molesta (Molia orientală) 0,015% (0,150 l/ha)  7

Păr

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Psylla spp. (Puricii meliferi) 0,015% (0,150 l/ha)  7

Sfecla de zahăr

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Bothynoderes punctiventris (Gărgărița sfeclei de zahăr) 0,15 l/ha (tratament ȋn vegetație, complementar tratamentului semințelor)  7

Molid

Spectrul de combatere Doza de aplicare
Dăunători de scoarță (Ips typographus, Ips amitinus, Pityogenes chalcographus) 0,5% (300 ml sol./mp scoarță – arbori doborâți)

Vinete (câmp)

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Leptinotarsa decemlineata (Gåndacul din Colorado) - larve 0,02% (0,2 l/ha) 3

Varză

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Pieris brassicae (Fluturele alb al verzei), Brevicoryne brassicae (Păduchele cenușiu)
 
0,015% (0,09 l/ha) 7

Varză (câmp)

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Mamestra brassicae (Buha verzei) 0,015% (0,075 l/ha) 7

Lucernă pentru sămânță

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Complex dăunători (Lygus spp., Tychius flavus,
Bruchophagus roddi, Contarinia medicaginis)
0,15 l/ha 7

Pomi fructiferi

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Hyphantria cunea (Omida păroasă) 0,015 % (0,225 l/ha - măr; 0,150 l/ha – restul speciilor pomicole) 7

Ceapă

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Thrips tabaci (Trips) 0,02% (0,16 l/ha) 7

Tutun

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Myzus persicae (Păduchele cenușiu), Chloridea armigera (Omida capsulelor)  0,2 l/ha (ȋn 600 l apă) 14

Arbori izolați și de aliniamente

Spectrul de combatere Doza de aplicare
Omizi defoliatoare (Lymantria dispar,
Euproctis chrysorrhoea, Hyphantria cunea)
0,015 %

Rapiță

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Meligethes aeneus (Gȃndacul lucios), Ceuthorrhynchus napi (Gărgărița tulpinilor), Dasineura brassicae (Dasineura), Psylliodes crysocephala (Puricele cruciferelor), Athalia rosae (Viespea rapiţei), Pieris brassicae (Fluturele alb al verzei), Mamestra brassicae (Buha verzei) 0,15 l/ha 35

Porumb

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Rhopalosiphum maidis (Păduchele verde), Tanymecus dilaticollis (Răţişoara porumbului), Oscinella frit (Musca suedeză) 0,15 l/ha 7
Diabrotica virgifera virgifera (Viermele vestic al rădăcinilor) - adulți 0,25 l/ha (1-2 tratamente) 7

Floarea-soarelui

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Aphis fabae (Păduchele verde), Brachycaudus helichrysi (Păduchele florii soarelui), Tanymecus dilaticollis (Răţişoara porumbului), Oscinella frit (Musca suedeză) 0,15 l/ha 21

Grâu, Orz

Spectrul de combatere Doza de aplicare Timp pauză
Afide (Aphids spp.), Tripsul grȃului (Haplothrips tritici), Viermele roşu al paiului (Haplodiplosis marginata), Musca suedeză (Oscinella frit) 0,15 l/ha 30