Goltix 700 SC

Bredverkande jord- och bladherbicid som är mycket selektiv

Goltix SC

Vår lösning

Goltix 700 SC är basen i sockerbetornas herbicidprogram med god verkan såväl via ogräsens rötter som blad.

  • Bekämpar ogräs både före och efter uppkomst
  • Bra långtidseffekt mot sent framväxande ogräs
  • Mycket selektiv

Användningsområde
Goltix är godkänd för bekämpning av ört- och gräsogräs i foder- och sockerbetor. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt
Goltix är en jord- och bladverkande herbicid. Metamitron blockerar fotosyntesen och bladen hos känsliga plantor vissnar med början mellan nerv och bladkant. Efterhand vissnar hela bladet och planta dör.

Att tänka på

  • Eftersträva en jämn ytstruktur
  • God markfukt är positivt för behandlingseffekten
  • Behandla inte betor som är stressade av torka, blåst eller vid höga temperaturer

Foder- och sockerbetor

Dos: Max 6 l/ha och säsong

Sprutning 1
Rekommendationer före/vid sådd… Spruta på tilljämnad fuktig jord före såbäddsberedning, eller bandspruta vid sådden eller spruta på fuktig jord strax efter sådden. Dos: 2,0-3,0 liter Goltix/ha (vid uppkomna ogräs tillsätt 0,5-1,0 l Superolja/ha). Högre dos på fält med riklig förekomst av ogräs, som till exempel vitgröe, baldersbrå och kamomill. Som för alla jord-herbicider krävs god markfuktighet för optimal effekt.

…eller i ogräsens hjärtbladstadium Som allmän rekommendation. Dos: 1,0-2,0 liter Goltix + 0,6 liter Belvedere + 0,3-0,5 liter Superolja + 0,15 liter Ethosat 500 SC/ha.

Sprutning 2 och 3
En del ogräs har skadats men ej dött, andra har kommit upp senare. Påbörja sprutning så snart en ny ogräsgeneration befinner sig i hjärtbladstadium. Dos: 1,0-1,5 liter Goltix + 0,6 liter Belvedere + 0,3-0,5 liter Superolja + 0,15 liter Ethosat 500 SC/ha*.

Sprutning 4
När Goltix Belvedere/Betanal Power/Kemifam Power kombinationen använts tre gånger kan en fjärde behandling vara aktuell. Finns det fortfarande skadade, men ej döda ogräs i fältet eller nygrodda ogräs, behandla ytterligare en gång då ogräsen befinner sig i hjärtbladstadium. Dosanpassning av de ingående preparaten som vid sprutning 2 och 3. Dos: 1,0-1,5 liter Goltix + 0,45 liter Belvedere + 0,3-0,5 liter Superolja/ha.

*: Ethosat 500 SC får bara användas vid två tillfällen och maximalt 0,3 l/ha per säsong.

aktiv substans

Metamitron 700 g/l
Varning om växtskyddsmedel
Varning om växtskyddsmedel