Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Goltix SC 700

Bredverkande jord- och bladherbicid som är mycket selektiv.

Goltix SC 7005L.png

Vår lösning

Letar du efter produktinformation för Leopard? Tyvärr har det blivit fel på QR-koden för Leopard - klicka här - så kommer du till rätt sida

GOLTIX® SC 700  är basen i sockerbetornas herbicidprogram med god verkan såväl via ogräsens rötter som blad.

  • Bekämpar ogräs både före och efter uppkomst
  • Bra långtidseffekt mot sent framväxande ogräs
  • Mycket selektiv

Användningsområde

Goltix är godkänd för bekämpning av ört- och gräsogräs i foder-, socker- och rödbetor. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt

Goltix är en jord- och bladverkande herbicid. Metamitron blockerar fotosyntesen och bladen hos känsliga plantor vissnar med början mellan nerv och bladkant. Efterhand vissnar hela bladet och planta dör.

Att tänka på

  • Eftersträva en jämn ytstruktur
  • God markfukt är positivt för behandlingseffekten
  • Behandla inte betor som är stressade av torka, blåst eller vid höga temperaturer

Användning

Foder-, socker- och rödbetor

Dos: Max 3 l/ha och säsong

Sprutning 1

Rekommendationer vid uppkomst
Spruta vid betornas uppkomst.
Dos: 0,5-1,5 liter Goltix/ha + 0,3-0,5 liter Superolja/ha). Högre dos på fält med riklig förekomst av ogräs, som till exempel vitgröe, baldersbrå och kamomill. Som för alla jord-herbicider krävs god markfuktighet för optimal effekt.

Sprutning 2 och 3
En del ogräs har skadats men ej dött, andra har kommit upp senare. Påbörja sprutning så snart en ny ogräsgeneration befinner sig i hjärtbladstadium.
Dos: 0,75-1,0 liter Goltix + 0,3-0,5 liter Superolja/ha*.

Sprutning 4
Finns det fortfarande skadade, men ej döda ogräs i fältet eller nygrodda ogräs, behandla ytterligare en gång då ogräsen befinner sig i hjärtbladstadium. Dosanpassning av de ingående preparaten som vid sprutning 2 och 3. Dos: 0,75-1,5 liter Goltix + 0,3-0,5 liter Superolja/ha.